Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Лихота, Олена Борисівна.
Фармакокінетика коротколанцюжкових жирних кислот та їх екзогенних метаболітних попередників [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. Б. Лихота, 2011. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дмитрієв, Дмитро Валерійович.
Клініко-фармакологічна взаємодія пропофолу та анальгетиків з модифікаторами мікросомальних монооксигеназ [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / Д. В. Дмитрієв, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ковальчук, Ірина Вікторівна.
Цитокінзалежні механізми імунопротекторної дії адаптогенів рослинного походження в умовах експериментального стресу [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 / І. В. Ковальчук, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Міхайленко, Олександр Вікторович.
Прогнозування, профілактика та лікування ендометріозу із використанням молекулярно-біологічних технологій [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Міхайленко, 2011. - 139 с.
Буднюк, Олександр Олександрович.
Анестезіологічне забезпечення в тиреоїдній хірургії при "тяжких дихальних шляхах": прогнозування і профілактика періопераційних ускладнень [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / О. О. Буднюк, 2011. - 342 с.
Методика генотипування збудника туберкульозу людини (належності M. tuberculosis до родини Beijing) [Текст] : (метод. рек.ї) / НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Одес. нац. мед. ун-т, Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, 2010. - 18 с.
Спосіб експрес-діагностики резистентності M. tuberculosis до ізоніазиду у хворих на туберкульоз [Текст] : метод. рек. / НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Одес. нац. мед. ун-т, Нац. ін-т фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського, 2010. - 19 с.
Постнеклассическое знание и наследие И. Пригожина [Текст] : материалы науч.-практ. конф. "Юбил. Пригожин. чтения", 12 сент.-25 мая 2012 / Одес. отд-ние укр. синергет. о-ва, Одес. нац. мед. ун-т, Каф. философии [и др.]; орг. ком. : О. Н. Астафьева, И. С. Добронравова, И. В. Ершова-Бабенко. Т. 1 : Осеннее заседание, 13-15 сентября 2011 г., 2011. - 57 с.
Міхайленко, Олександр Вікторович.
Прогнозування, профілактика та лікування ендометріозу із використанням молекулярно-біологічних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Міхайленко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Косенко, Дарія Костянтинівна.
Комплексна профілактика основних стоматологічних захворювань у дітей при ортодонтичному лікуванні [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Д. К. Косенко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Буднюк, Олександр Олександрович.
Анестезіологічне забезпечення в тиреоїдній хірургії при "тяжких дихальних шляхах": прогнозування і профілактика періопераційних ускладнень [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / О. О. Буднюк, 2011. - 28 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Запорожан, Валерий Николаевич.
Нооэтика в этическом кодексе медицины ХХІ столетия [Текст] / В. Н. Запорожан, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Курс стоматології [Електронний ресурс] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї та лікарів-інтернів зі спец. "Заг. практика-сімейна медицина" / В. І. Вакуленко, Є. Д. Бабов, М. А. Новікова [та ін.], 2011. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Чернявський, Віктор Геннадійович.
Застосування ліпіну та бішофіту у сполученні з фізіотерапевтичними методами при хронічному обструктивному захворюванні легенів [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. Г. Чернявський, 2011. - 155 с.
Квайдер Хасан
Особенности использования микроимплантов при ортодонтическом лечении [Текст] : магистер. работа : 14.01.22 / Квайдер Хасан, 2011. - 71 с.
Варзарь, Сергій Олександрович.
Хірургічне лікування переломів бічної кісточки з ушкодженнями міжгомілкового синдесмозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.21 / С. О. Варзарь, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шарапов, Ігор Володимирович.
Лапароскопічна кріодеструкція в хірургічному лікуванні осередкових захворювань печінки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.03 / І. В. Шарапов, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сивоконюк, Оксана Володимирівна.
Імуноморфологія фармакокорекції токсичного гепатиту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.03.02 / О. В. Сивоконюк, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Регионарная анестезия [Текст] / И. Л. Басенко, Л. И. Марухняк, А. А. Буднюк [и др.] ; под ред. О. А. Тарабрина ; Одес. нац. мед. ун-т. Т. 1 : Верхняя конечность, 2010. - 253 с.
Розробка складу та технології лікарських засобів на основі лікарської рослинної та тваринної сировини [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. фармакогнозії, 2011. - 122 с.