Організація: Одес. нац. мед. ун-т ×
Постнеклассическое знание и наследие И. Пригожина [Текст] : материалы науч.-практ. конф. "Юбил. Пригожин. чтения", 12 сент.-25 мая 2012 / Одес. отд-ние укр. синергет. о-ва, Одес. нац. мед. ун-т, Каф. философии [и др.]; орг. ком. : О. Н. Астафьева, И. С. Добронравова, И. В. Ершова-Бабенко. Т. 1 : Осеннее заседание, 13-15 сентября 2011 г., 2011. - 57 с.
Міхайленко, Олександр Вікторович.
Прогнозування, профілактика та лікування ендометріозу із використанням молекулярно-біологічних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Міхайленко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Косенко, Дарія Костянтинівна.
Комплексна профілактика основних стоматологічних захворювань у дітей при ортодонтичному лікуванні [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Д. К. Косенко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Буднюк, Олександр Олександрович.
Анестезіологічне забезпечення в тиреоїдній хірургії при "тяжких дихальних шляхах": прогнозування і профілактика періопераційних ускладнень [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / О. О. Буднюк, 2011. - 28 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чернявський, Віктор Геннадійович.
Застосування ліпіну та бішофіту у сполученні з фізіотерапевтичними методами при хронічному обструктивному захворюванні легенів [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. Г. Чернявський, 2011. - 155 с.
Квайдер Хасан
Особенности использования микроимплантов при ортодонтическом лечении [Текст] : магистер. работа : 14.01.22 / Квайдер Хасан, 2011. - 71 с.
Варзарь, Сергій Олександрович.
Хірургічне лікування переломів бічної кісточки з ушкодженнями міжгомілкового синдесмозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.21 / С. О. Варзарь, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шарапов, Ігор Володимирович.
Лапароскопічна кріодеструкція в хірургічному лікуванні осередкових захворювань печінки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.03 / І. В. Шарапов, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сивоконюк, Оксана Володимирівна.
Імуноморфологія фармакокорекції токсичного гепатиту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.03.02 / О. В. Сивоконюк, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Розробка складу та технології лікарських засобів на основі лікарської рослинної та тваринної сировини [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. фармакогнозії, 2011. - 122 с.
Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих на гіпосалівацію [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. ортопед. стоматології, 2011. - 125 с.
Беляев, Анатолий Александрович.
Генетические аспекты посттравматической эпилепсии [Текст] : магистер. работа: 14.01.15 / А. А. Беляев, 2011. - 45 с.
Сафронова, Олена Валеріївна.
Можливості комплексного ультразвукового дослідження в уточнюючій діагностиці та моніторингу хворих на рак шийки матки, які отримують променеву терапію [Текст] : магістер. робота : 14.00.19 / О. В. Сафронова, 2011. - 58 с.
Захури Мунир
Эпидемиологические особенности и клинический патоморфоз хронических уретритов трихомонадно-хламидийной этиологии [Текст] : магистер. работа / Захури Мунир, 2011. - 61 с.
Стрельнік, Олена Ігорівна.
Комплексне лікування та профілактика папіломавірусної інфекції шейки матки у юних жінок [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / О. І. Стрельнік, 2011. - 136 с.
Комплексна гігієнічна оцінка факторів ризику для здоров’я населення у сучасних соціально-екологічних умовах ( на прикладі Одеської області) [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. гігієни і мед. екології, 2011. - 111, 27 с.
Руденко, Геннадій Миколайович.
Клініко-патогенетичні особливості гелікобактер-залежних хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей та шляхи їх медикаментозної корекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10 / Г. М. Руденко, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дубковська, Маргарита В’ячеславівна.
Молекулярно-генетичні механізми порушень психомоторного розвитку у дітей з врожденою цитомегаловірусною інфекцією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 03.00.15 / М. В. Дубковська, 2012. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Клекот, Олександра Олексіївна.
Гіпотензивний ефект кораргіну при комплексній фармакотерапії легеневої артеріальної гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / О. О. Клекот, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Семененко, Андрій Ігорович.
Експериментальне вивчення впливу нового колоїдно-гіперосмолярного розчину на морфофункціональний стан печінки при опіковий хворобі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / А. І. Семененко, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи