Ангел Одесской церкви [Текст] : биография отдельного лица-Иллюстративный материал / Ред. Серафима; Фото. Е. Калищука, 2004. - 111 с.
Поповский, Марк Александрович.
Дело академика Вавилова [Текст] : биография отдельного лица / М.А. Поповский; Вступ. ст. А.Д. Сахарова, 1991. - 303 с.
Макаренко, Иван Митрофанович.
Биографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841-1991) [] / И.М. Макаренко, И.М. Полякова, 1991. - 160 с.
Академик А.П. Ромоданов: Жизнь и деятельность [] : биография отдельного лица / Текст подгот.: В.И. Цымбалюк, Ю.Г. Виленский, 1996. - 141 с.
Цимбалюк, Віталій Іванович.
Нейрохірурги України [Текст] : Бібліогр. довід. / В.І. Цимбалюк, 1993. - 136 с.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII - перша половина XIX століть [Текст] : біобіблогр. словник / М-во охорони здоров’я України, Держ. наук. мед. б-ка. - (Медична біографістика). Вип. 1 / наук. консультант С. М. Старченко, авт.-упоряд.: С. М. Булах та ін., відп. за вид. Д. І. Костенко, 1997. - 239 с.
Резник, Семен Ефимович.
Лицом к человеку: Подступы к биографии В.В. Парина [Текст] : биография отдельного лица / С.Е. Резник, 1981. - 127 с.
Луців, Юрій А.
Впливи давніх філософів і отців церкви на творчість Григора Сковороди [] / Ю. А. Луців, 1982. - 32 с.
Анісов В.
Від підмайстра до Академіка [] : нарис про Шевченка-художника / В. Анісов, С. Середа, 1967. - 78 с.
Мироненко, Тєтяна Василiвна.
Історія кафедри нервових хвороб з нейрохірургією Луганського державного медичного університету [Текст] / Т. В. Мироненко, 2007. - 43 с.
Павло Маценко. Музиколог, композитор і громадський діяч [Текст] : Зб. на пошану 90-ліття народин / Упоряд. В. Верига, 1992. - 242 с.
Випускники Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця в Україні та за кордоном та сучасні досягнення в медицині [Текст] : Міжнар. проект: Довід.-біогр. вид. / Укр. наук. т-во геральдики та вексилології, Ін-т біогр. досліджень; Редкол.: В.В. Болгов та ін. - (Мед. олімп). Т. 1, 2006. - 256 с.
Юридический институт Одесского государственного университета [Текст] : истор. очерк / редкол.: А.С. Васильев (гл. ред.) [и др.], 1996. - 160 с.
Шантуров, Анатолий Григорьевич.
Биографический словарь деятелей отечественной оториноларингологии [Текст] / А.Г. Шантуров, Б.В. Шеврыгин, Т.П. Мчедлидзе, 1988. - 235 с.
Український медичний архів [Текст] / Укр. мед. ассоц. Північ. Америки, Мед. архів і б-ка УЛТПА. 1984. Число: 8 : Архівний збірник у світлу пам’ять д-ра Юрія Липи, 1900-1944 (В 40-ліття його геройської смерті), 1984. - 276 с.
Маргорин, Евгений Михайлович.
В.Н. Шевкуненко. 1872-1952 [Текст] : биография отдельного лица / Е.М. Маргорин, 1963. - 100 с.
Біля витоків стоматологічного факультету у Львові: професор Любомира Луцик [Текст] / В.М. Зубачик, А.В. Магльований, В.С. Гриновець, С.Й. Кухта, 2007. - 108 с.
Алманах 1961-2006. Медицински университет "проф. д-р П. Стоянов" - Варна: 45 години [Текст] / гл. ред. А. Д. Клисарова, 2006. - 223 с.
Варна портрет [Текст] / авт. текста: А. Минчев, Б. Димитров, Г. Венин ; фото: Б. Димитров, Р. Тодоров, 2006. - 57 с.
Запорожан, Валерий Николаевич.
Нооэтика [Текст] : Актовая речь на торжеств. заседании Учен. совета, 1 сент. 2007 г. / В. Н. Запорожан, 2007. - 20 с.