Організація: Одеський національний медичний університет ×
Українська мова. Історія України. Історія української культури [Текст] : практикум для студ., аспірантів, викл. вищ. мед. навч. закл. / О. Ю. Колтунов, О. О. Сікорська, О. О. Уварова [та ін.], 2012. - 358 с.
Ovcharenko, Olena Pavlivna.
Fundamentals of radionuclide diagnostics [Text] : a manual for students of higher medical educational establishments of the IV level of accreditation / O. P. Ovcharenko, V. M. Sokolov, R. P. Matyushko, 2012. - 123 с.
Сікорська, Ольга Олександрівна.
Українська мова. Елементарний курс для англомовних студентів [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. нефілол. вищ. навч. закл. / О. О. Сікорська, Т. В. Оладько, О. С. Шаніна, 2013. - 129 с.
General and Clinical Pathophysiology [Text] : Workbook for medical students and practitioners (internists, family physicians and other specialists) / A. I. Gozhenko, R. F. Makulkin, I. P. Gurkalova [et al.], 2001. - 285 p.
Друковані видання співробітників кафедри соціальної медицини й медичного менеджменту за 2003-2008 роки (хронологічна розстановка) [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, 2008. - 32 с.
Systematic textbook by the course "Essentials of law" [Text] : (for foreign students of all specialties) / Odessa state medical university, Department of social medicine, management and economics of health care, 2003. - 80 p.
Lectures on pathophysiology [Text] : for the students of the III course of the Medical faculty / I. P. Gurkalova, A. M. Pospelov, T. V. Kornienko, V. P. Babiy ; ed. R. F. Makulkin, 1998. - 279 p.
Ресурсоведение лекарственных растений [Текст] : учеб. пособие / Я. В. Рожковский, Т. И. Деревинская, И. М. Шевченко, Н. С. Физор, 2012. - 107 с.
Врожденные пороки развития [Текст] : практ. рук. / В. Н. Запорожан, И. Л. Бабий, С. Р. Галич [и др.], 2012. - 319 с.
Запорожан, Валерий Николаевич.
Нооэтика в этическом кодексе медицины ХХІ столетия [Текст] / В. Н. Запорожан, 2011. - 166 с.
Біологія [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. І. Бажора, А. В. Шевеленкова, М. М. Чеснокова [та ін.] ; за ред. Ю. І. Бажори, 2012. - 270 с.
Фізіологія [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рiвня акредитацiї / О. А. Кащенко, О. М. Поспєлов, С. Л. Ляшенко, Г. О. Волохова; за ред. О. А. Шандри, 2013. - 287 с.
Вдосконалення технологій хірургічного і медикаментозного лікування найбільш поширених захворювань очей, що приводять до стійкого зниження зору (катаракта, кератит, дистрофія сітківки, травми органа зору) [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. офтальмології, 2013. - 207 с.
Удосконалення методів анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії при хірургічних втручаннях і критичних станах [Текст] : звіт про НДР(заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. анестезіологіїї і інтенсів. терапії з післядиплом. підгот., 2013. - 108 с.
Взаємозв’язок патологічних і імунологічних змін при гепатитах різної етіології, TORCH-інфекціях та їх корекція [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. інфекц. хвороб, 2013. - 81 с.
Фізіологія [Електронний ресурс] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рiвня акредитацiї / О. А. Кащенко, О. М. Поспєлов, С. Л. Ляшенко, Г. О. Волохова; за ред. О. А. Шандри, 2013. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Ресурсоведение лекарственных растений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я. В. Рожковский, Т. И. Деревинская , И. М. Шевченко, Н. С. Физор, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Врожденные пороки развития [Текст] : практ. рук. / В. Н. Запорожан, И. Л. Бабий, С. Р. Галич [и др.], 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Інфекційні хвороби [Електронний ресурс] : курс лекцій : навч. посіб. для вищ. мед. навч. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. В. Чабан [та ін.] ; за ред. К. Л. Сервецького, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Онкогінекологія [Текст] : навч. посіб. для студ. V-VI курсів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів / В. Г. Дубініна, А. І. Рибін, Н. В. Тюєва, О. В. Лук’янчук; за ред. В. Г. Дубініной, 2013. - 199 с.