Остапчук, Катерина Володимирівна.
Оптимізація ефективності лікування та якості життя хворих на вірусний гепатит С на підставі оцінки поліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків [Електроний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / К. В. Остапчук, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Сливка, Юрій Іванович.
Патогенетичне обгрунтування використання повного голодування та шляхи підвищення його ефективності при ураженнях серця [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Ю.І. Сливка; Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я. Горбачевського, 2004. - 374 с.
Олійник, Ольга Володимирівна.
Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми у дітей раннього віку (диференційний діагноз, лікування, прогноз) [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О.В. Олійник, 2004. - 170 с.
Юрчишена, Елеонора Володимирівна.
Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей з харчовою алергією [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Е. В. Юрчишена, 2004. - 173 с.
Сербенюк, Наталія Борисівна.
Шляхи диференційованого підходу до діагностики, лікування та профілактики різних форм ізольованого передчасного розвитку молочних залоз у дівчат [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Сербенюк, 2004. - 142 с.
Бабій, Валентина Павлівна.
NO-залежні механізми еміграції лейкоцитів [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.04 / В. П. Бабій, 2004. - 161 с.
Червоненко, Тетяна Вікторівна.
Комплексне лікування запальних захворювань жіночих статевих органів хламідійної етіології [Текст] : дис. ... канд. мед. наук. : 14.01.01 / Т. В. Червоненко, 2004. - 136 с.
Павловська, Оксана Миколаївна.
Патогенетичне обгрунтування застосування пребіотиків для корекції ендогенної інтоксикації при гестозах [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. М. Павловська, 2004. - 146 с.
Сімонова, Наталія Володимирівна.
Функціональні порушення щитовидної залози та їх вплив на організм у жінок пременопаузального віку в адаптаційному періоді після радикальної оваріоектомії [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / Н. В. Сімонова, 2004. - 155 с.
Громадський, Євген Олександрович.
Реабілітація гормональної функції яєчників у жінок після позаматкової вагітності [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Є. О. Громадський, 2004. - 117 с.
Суховецька, Людмила Федорівна.
Експерментально-теоретичні аспекти фармакології нових залізовмісних препаратів [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Л. Ф. Суховецька, 2004. - 163 с.
Пашинська, Ольга Степанівна.
Експериментальне обгрунтування доцільності застосування вінборону в лікуванні алкогольної кардіоміопатії [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. С. Пашинська, 2004. - 172 с.
Тимчишин, Олег Львович.
Фармакологічна активність нової біологічно активної речовини - купрум - оксіетилідендифосфонатогеманату [Електроний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. Л. Тимчишин, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Гордійчук, Дар’я Олександрівна.
Пародонтопротекторна активність ацетилцистеїну на моделі хронічного генералізованого пародонтиту [Електроний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Д. О. Гордійчук, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Ларіонов, Віталій Борисович.
Фармакологічний аналіз проникності гематоенцефалічного бар’єру у стратегії розробки нейродоступних сполук [Електроний ресурс] : дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.05 / В. Б. Ларіонов, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Котюжинська, Світлана Георгіївна.
Патофізіологія ліпідтранспортної системи та її роль в патогенезі атеросклерозу [Електроний ресурс] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / С. Г. Котюжинська, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Білик, Наталія Миколаївна.
Удосконалення діагностики активності процесу при запальних захворюваннях додатків матки та розробка нових методів терапії [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. М. Білик, 2002. - 157 с.
Вітріщак, Світлана Валентинівна.
Вплив пептидогліканів на функціональну активність моноцитів в експерименті [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / С.В. Вітріщак, 2001. - 148 с.
Ганчева, Ольга Викторовна.
Эффекты многократного введения окситоцина и вазопрессина на состоянии бета и дельта -клеток панкреатических островков и крупноклеточных нейронов гипоталамуса в норме и при сахарном диабете [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. В. Ганчева, 2001. - 190 с.
Шнайдер, Станіслав Аркадійович.
Патофізіологічні механізми атрофії альвеолярних відростків різного походження у різновікових щурів [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.03.04 / С. А. Шнайдер, 2002. - 177 с.