Параметризація та уніфікація термінологічної лексики: теорія та практика складання багатомовних галузевих словників [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. інозем. мов, 2006. - 23 с.
Диагностика и лечение острого панкреатита и спаечной болезни органов брюшной полости с применением эндоскопических и лазерных технологий [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Одес. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. хирургии и хирургии стоматол. фак., 2006. - 121 с.
Лікування та реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою патологією в практиці сімейного лікаря [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. сімейн. медицини та загал. практики, 2006. - 95 с.
Визначення антигенів інфекцій групи TORCH в патологоанатомічному матеріалі й плаценті з метою підтвердження ролі цих інфекцій як етіологічної причини репродуктивних втрат [Текст] : звіт про патент. дослідж. № 64/06 / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. мікробіології, вірусології та імунології, 2006. - С. 119-149 с.
Определение антигенов инфекций группы TORCH в патологоанатомическом материале и плаценте с целью подтверждения роли этих инфекций как этиологической причины репродуктивных потерь [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Одес. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии, 2006. - 118 с.
Репродуктивна функція у жінок з анатомо-функціональною недостатністю міометрію різного генезу [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. акушерства і гінекології № 2, 2006. - 166 с.
Вивчити стан та перспективи розвитку служб фізіотерапії і медичної реабілітації в південному регіоні України [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. загал. практики і мед. реабілітації, 2006. - 160 с. (Введено оглавление)
Вивчити дію фізичних факторів на головний мозок лабораторних тварин [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. біофізики, інформатики і мед. апаратури, 2006. - 56 с.
Розробити сучасні технології профілактики і реабілітації дорослих і дітей із серцево-судинними захворюваннями з використанням методів церебральної та гемофізіотерапії [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. загал. практики і мед. реабілітації, 2006. - 287 с.
Гігієнічна оцінка стану здоров’я населення в сучасних соціально-екологічних умовах Південного регіону Одеської області і розробка заходів по іх оздоровленню [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. загал. гігієни, 2006. - 93 с.
Вивчення особливостей раннього етапу онтогенезу за умов дії несприятливих факторів довкілля, теоретичне обґрунтування можливостей прямої діагностики та корекції аномалій розвитку [Текст] : звiт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. гістології, цитологіі та ембріології, 2007. - 77 с.
Морфофункціональні особливості нейроендокринної регуляції постнатального розвитку тварин, що зазнали негативних впливів під час доімплантаційного періоду ембріогенезу [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. гістології, ембріології і цитології, 2007. - 100 с.
Ведення дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, і з ВІЛ-інфекцією [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. госпіт. педіатрії та неонатології, 2007. - 102 с.
Розробити заходи щодо підвищення ефективності діагностики та лікування пухлинної патології ЛОР-органів [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. променевої діагностики і променевої терапії з радіац. медициною, 2007. - 134 с.
Тромбонебезпечність в хірургії : шляхи діагностики, профілактики й корекції [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. анестезіології і інтенсив. терапії з післядиплом. підгот., 2007. - 130 с.
Молекулярно-генетичні та екологозалежні механізми розвитку пухлини репродуктивної системи : шляхи удосконалення діагностики, лікування і профілактики [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. акушерства та гінекології № 1, 2007. - 85 с.
Уродинамічні та нейроваскулярні порушення нижніх сечових шляхів у урологічних хворих [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. урології та нефрології, 2007. - 58 с.
Оптимізація муколітичної терапії при бронхообструктивному синдромі у дітей [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дит. хвороб, 2007. - 87 с.
Сучасний стан репродуктивного здоров’я населення Одеського регіону та вдосконалення діагностично-лікувальних заходів що до профілактики материнської та дитячої захворюваності [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. патол. анатомії, 2007. - 85 с.
Розробка комплексних методів діагностики й лікування трансверзальних аномалій прикусу, скупченості зубів та супутніх запальних процесів у тканинах пародонту дітей і підлітків [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. стоматології дит. віку, 2008. - 179 с.