Нові технології навчання [Текст] : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; редкол.: В. О. Зайчук (голов. ред.) [та ін.]. Вип. 34, 2003. - 339 с.
Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; редкол. : В. Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.]. Вип. 31, 2003. - 359 с.
Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; редкол. : В. Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.]. Вип. 33, 2003. - 315 с.
Папаян, Альберт Вазгенович.
Неонатальная нефрология [Текст] : Руководство / А.В. Папаян, И.С. Стяжкина, 2002. - 435 с.
Микола Поліщук лікар, вчений, політик [Текст] : до 60-річчя від дня народження / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 2004. - 248 с.
Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; редкол. : В. Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.]. Вип. 36, 2004. - 171 с.
Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; редкол. В. Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.]. Вип. 39, 2004. - 287 с.
Human Reproduction Update [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 5, №5 : September/ october 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Medical Image Analysis [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 3, № 4 : December 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Medical Image Analysis [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 3, № 2 : June 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Medical Image Analysis [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 3, № 1 : March 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Васильев, Константин Георгиевич.
Отцы и дети в науке (ученые, ученики и научные школы) [Текст] / К. Г. Васильев, А. И. Гоженко, 2002. - 95 с.
Бутенко А.І.
Проблеми розвитку підприємництва у сфері охорони здоров’я [Текст] : Наук. вид. / А. І. Бутенко, І. М. Сараєва, Н. І. Носова ; Під ред. Б. В. Буркинського, 2003. - 391 с.
Байденко, Валентин Иванович.
Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы [Текст] : научное издание / В.И. Байденко, 2005. - 143 с.
Гоженко, Анатолий Иванович.
Роль оксида азота в физиологии и патологии системы гемостаза [Текст] : научное издание / А.И. Гоженко, С.Г. Котюжинская, В.П. Реутов, 2005. - 139 с.
Мороз, Олександра Мирославівна.
Дослідження функцій та дисфункцій іон-транспортувальних механізмів [Текст] : Біобібліогр. покажч. праць співробітників Львів. нац. мед. ун-ту ім Д. Галіцького. Вип. 1, 2004. - 103 с.
Вища медична школа Харківщини в роки Великої Вітчизняної війни [Текст] : [Збірник] / Харків. держ. мед. ун-т, 2005. - 79 с.
Минков, Игорь Петрович.
Лечение артериальных гипертензий у детей [Текст] : научное издание / И.П. Минков, 1999. - 109 с.
Бессмельцев, Станислав Семёнович.
Множественная миелома [Текст] : научное издание / С.С. Бессмельцев, К.М. Абдулкадыров, 2004. - 446 с.
Інтенсивна терапія в дерматовенерології [Текст] / П. П. Рижко, А. С. Владика, В. М. Воронцов [та ін.]; за ред. П. П. Рижка, 2006. - 264 с.