Вестник физиотерапии и курортологии : Науч.-мед. журн. / М-во здравоохранения Украины, Евпаторийское о-во физиотерапевтов и курортологов,Крым.гос.мед.ун-т им.С.И.Георгиевского,Крым.респ.НИИ физ.методов лечения имед.климатологии им.И.М.Сеченова. - Журнал выходит с 1994г.
Медуницын Н. В.
Вакцинология [Текст] / Н. В. Медуницын, 1999. - 272 с.
Тайц Б.М.
Вакцинопрофилактика [Текст] : [Справочник] / Б.М. Тайц, А.Г. Рахманова, 2001. - 464 с.
Тацюк, Сергій Вікторович.
Оптимізація перебігу ранового процесу у обпечених застосуванням вакуум-дренажу [Текст] : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / С. В. Тацюк, 2004. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
AIDS: anti-HIV agents, therapies and vaccines [Text] / Ed. by: V. St. Georgiev, J. J. McGowan, 1990. - 634 p.
Могилевський, Віктор Валентинович.
Комплексна профілактика патологічних змін тканин протезного ложа з використанням біоінертних протезів, вакуум-терапії та препарата соєвих ізофлавонів "ЕКСО" [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / В. В. Могилевський, 2002. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Міцода, Роман Миронович.
Порівняльна характеристика хірургічних методів розродження ( кесаревого розтину, вакуум-екстракції плода, операції акушерських щипців) та вплив на здоров’я матері і дитини [Текст] : автореф. дис. ... канд.мед. наук : 14.01.01 / Р. М. Міцода, 2001. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Колесник, Костянтин Едуардович.
Патогенетичне обгрунтування застосування вакуумного гідролазерного масажу та мінеральної води "Українська йодована" в комплексному лікуванні дітей з інсулінзалежною формою цукрового діабету на санаторно-курортному етапі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.33 / К.Е. Колесник, 2003. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ніколаєнко, Ігор Васильович.
Отримання та порівняльний аналіз гібридом - продуцентів моноклональних антитіл, що диференціюють вакцинні та вірулентні поліо-віруси I, II та III типів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / І. В. Ніколаєнко, 1999. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні: У 11-ти т. [Текст] / М-во освіти України. Ін-т змісту і методів навчання, Ін-т упр. та менеджменту, Укр. асоц. споживачів. Т. 8 : Атестація наукових співробітників та науково-педагогічних співробітників, ВАК, формування резерву управлінських кадрів. Почесні звання. Охорона авторських прав. Наукова та науково-технічна експертиза, державна таємниця, засекречування інформації ..., 2000. - 398 с.
Максютенко, Сергей Иванович.
Вакуум-реминерализация начального кариеса [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21 / С. И. Максютенко, 1998. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Терапевтический архив. - Журнал, 2005г. Т. 77 № 1 (Введено оглавление)
Николаенко, Вера Николаевна.
Сдвиги в системе иммунокомпетентных клеток у людей, иммунизированных различными вакцинными препаратами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.36 / В. Н. Николаенко, 1990. - 22 с.
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - Журнал, 2005г. № 1 (Введено оглавление)
Котелевська, Наталія Василівна.
Лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Н. В. Котелевська, 2005. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Российский онкологический журнал. - Журнал, 2005г. № 2 (Введено оглавление)
Врач. - Журнал, 2005г. № 4 (Введено оглавление)
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - Журнал, 2005г. № 2 (Введено оглавление)
Загадарчук, Надія Леонідівна.
Експериментальне обгрунтування методів підвищення ефективності протипухлинної вакцини, одержаної за допомогою продуктів метаболізму ВАС.MESENTERICUS АБ-56 [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 / Н. Л. Загадарчук, 1998. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Эпидемиология и инфекционные болезни = Epidemiology and infectious diseases. - Журнал, 2005г. № 3 (Введено оглавление)