Медицина в Україні ХVIII - перша половина ХIХ ст. [Текст] : біобібліогр. слов. / Держ. наук. мед. б-ка ; авт.-упоряд.: М.М. Гайдучок, О.М. Литвинчук. - (Мед. біографістика). Дод. вип., 2002. - 136 с.
Історія медицини та фармації у періодичних фармацевтичних виданнях [Текст] : Рек. бібліогр. покажч. літ. / Львів. держ. мед. ун-т, 1998. - 38 с.
Бібліотека - суспільству: Система наук. електрон. вид. України: [Електронний ресурс] / Ассоц. бібліотек України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. наук. мед. б-ка. - (Мед. науки; 2005; Вип. 3). Вип. 1 : Медична книга України у фондах Державної наукової медичної бібліотеки 1841-1920 : Бібліогр. покажч., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Бібліотека - суспільству : Система наук. електрон. вид. України: [Електронний ресурс] / Ассоц. бібліотек України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Держ. наук. мед. б-ка, 2004. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Пундій, Павло.
Українські лікарі [Текст] : Біобібліогр. довід. - (Лікар. зб. Заснов. Євгеном Озаркевичем у 1898 р. Н. С. Т. ...). Кн. 1. : Естафета поколінь національного відродження / Редкол.: М. Бойко та ін., 1994. - 327 с.
Пундій, Павло.
Українські лікарі [Текст] : Біобібліогр. довід. - (Лікар. зб. Заснов. Євгеном Озаркевичем у 1898 р. Н.С. Т. ...). Кн. 2. : Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю / Гол. ред.: Я. Ганіткевич; Редкол.: П. Джуль та ін., 1996. - 446 с.
В.П. Пішак: 35 років наукової, педагогічної та громадської діяльності [Текст] : Бібліогр. / Буковин. держ. мед. акад., 2000. - 122 с.
Российская медицина: Библиогр. база данных по рускояз. мед. периодике, дис., сб. ст., отеч. и зарубеж. кн. из фонда ГЦНМБ [Электронный ресурс] / Гос. центр. науч. мед. б-ка. 1988-1995, 1996. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Российская медицина: Библиогр. база данных по рускояз. мед. периодике, дис., сб. ст., отеч. и зарубеж. кн. из фонда ГЦНМБ [Электронный ресурс] / Гос. центр. науч. мед. б-ка. 1996-2001, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII - перша половина XIX століть [Текст] : біобіблогр. словник / М-во охорони здоров’я України, Держ. наук. мед. б-ка. - (Медична біографістика). Вип. 1 / наук. консультант С. М. Старченко, авт.-упоряд.: С. М. Булах та ін., відп. за вид. Д. І. Костенко, 1997. - 239 с.
Медицина в Україні XVIII- др. пол. XIX ст. [Текст] : біобібліогр. слов. / Нац. наук. мед. б-ка України; авт.-упоряд. М.М. Гайдучок. - (Медична біографістика). Дод. вип. 2, 2007. - 99 с.
Бібліотека - суспільству [Електронний ресурс] : система наук. електрон. вид. України / Ассоц. бібліотек України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. наук. мед. б-ка України, 2008. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) (Введено оглавление)
Юрій Григорович Віленський [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, 2007. - 65 с.
Криштопа Борис Павлович [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, 2008. - 42 с.
Ісаак Михайлович Трахтенберг [Текст] : [біобібліогр. покажч.] / НАН України, 2008. - 109 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Українські лікарі [Текст] : біобібліогр. довід. Кн. 3 : Учасники національно-визвольної боротьби й українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України, 2008. - 427 с.
История медицины Одессы [1794-1994] [Текст] : библиогр. указ. / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького, 1995. - 131 с.
Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку [] / Гос. б-ка им. В.И. Ленина ; сост.: И. Б. Борисова, О. М. Кожемякова. Вып. 14 : 1988, 1988. - 142 с.
Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку [] / Гос. б-ка им. В. И. Ленина ; сост.: И. Б. Борисова, О. М. Кожемякова. Вып. 15, 1988. - 140 с.
Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку [] / Гос. б-ка им. В.И. Ленина ; сост.: И. Б. Борисова, О. М. Кожемякова. Вып. 16, 1988. - 144 с.