Пиріг Любомир Антонович [Текст] : Біобібліографія / Держ. наук. мед. б-ка України, 2001. - 126 с.
Олександр Федорович Возіанов [Текст] / НАН України, АМН України, 2008. - 123 с.
Вдовиковський Теофіл Гнатович (1834–1916) [Текст] : ретроспектив. біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2017. - 22 с.
Родзевичъ, Генрихъ Іосифовичъ.
Библіографическій указатель работъ о каменной болѣзни и способахъ ея лѣченія въ Россіи [Текст] / Г. І. Родзевичъ, 1890. - 74 с.