Михайло Петрович Павловський [Текст] : Біобібліографія / Наук. б-ка Львів. держ. мед. ун-ту ім. Д. Галицького та ін., 1999. - 264 с.
Олександр Євгенович Лоскутов [Текст] : біобібліогр. покажч. / Дніпропетр. держ. мед. акад., Наук. б-ка, 2010. - 127 с.
В. В. Бойко [Текст] : бібліогр. / НАМН України, Ін-т заг. та невідклад. хірургії, 2012. - 290 с.
Топка Ельвіра Григорівна [Текст] : біобібліогр. покаж. / Дніпропетр. мед. акад., Наук. б-ка, 2012. - 201 с.