Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, А.Л. Загайко та ін., 2004. - 383 с.
Біологічна хімія [Текст] : Лаб. практикум для студентів заоч. форми навчання: Навч.посібник для студентів вищ. фармац. навч. завкладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л.М. Вороніна, Л.Г. Савченко, В.М. Кравченко и др., 2002. - 94 с.
Практикум з біологічної хімії [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Д.П. Бойків, О.Л. Іванків, Л.І. Кобилінська та ін., 2002. - 297 с.
Stephenson, William K.
Concepts in biochemistry: A programmed text [Text] / W. K. Stephenson, 1967. - XXXV, 222 p.
Методические указания к практическим занятиям по биохимии для студентов II курса медицинского и стоматологического факультетов [Текст] / О. И. Будаленко, А. Г. Васильева, Л. И. Дихтярук и др.; под ред. А. А. Мардашко, 2001. - 118 с.
Методичні вказівки до практичних занять з біохімії для студентів II курсу медичного та стоматологічного факультетів [Текст] / О. І. Будаленко, А. Г. Васильєва, Л. І. Дихтярук [та ін.]; під ред. О. О. Мардашко, 2000. - 114 с.
Біологічна хімія [Текст] : Лаб. практикум: Навч. посібник для студентів вищ. мед. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна та ін.; За заг. ред. Я.І. Гонського, 2001. - 288 с.
Гарбарець, Борис Олексійович.
Біохімія [Текст] : зб. задач і вправ : навч. посіб. для студ. мед. вузів / Б. О. Гарбарець, Б. О. Мещишен, В. К. Кухта, 1993. - 170 с.
Биологическая химия [Текст] : практикум: для студ. мед. ин-тов / Ю. В. Хмелевский, Ю. И. Губский, С. Л. Зайцева и [др.]; под общ. ред. Ю. В. Хмелевского, 1985. - 207 с.
Медична хімія (фізична, колдоїдна та біонеорганічна хімія) [Текст] : посіб. до лаб. практикуму для студ. мед. фак. / В. І. Гомонай, Н. П. Голуб, К. Ю. Секереш, А. С. Богоста, 2007. - 131 с.
Биологическая химия [Текст] : метод. рек. и контрол. задания: учеб. пособие для студ. заоч. формы обуч. / Л. Н. Воронина, А. Л. Загайко, В. Н. Кравченко [и др.], 2004. - 26 с.