Протченко, Павло Захарович.
Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Текст] : вибрані лекції : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / П. З. Протченко, 2002. - 298 с.
Микробиология [Текст] : учеб. для студ. фармац. ВУЗов и фармац. фак. мед. ин-тов / И. Л. Дикий, И. Ю. Холупяк, Н. Ю. Шевелева, М. Ю. Стегний; под ред. И. Л. Дикого, 2004. - 623 с.
Протченко, Павло Захарович.
Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Электронный ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації / П. З. Протченко, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Gaidash, Igor.
Microbiology, virology and immunology [Text] : Textbook: In 2 pt. Pt. 1, 2004. - 213 p.
Gaidash, Igor.
Microbiology, virology and immunology [Text] : Textbook: In 2 pt. Pt. 2, 2004. - 226 p.
Gaidash, Igor Slavovych.
Virology [Text] : Textbook / I. S. Gaidash, V. V. Flegontova, N. K. Kasimirko, 2005. - 310 p.
Микробиология [Текст] : учебник / А. А. Воробьев, А. С. Быков, Е. П. Пашков, А. М. Рыбакова, 1998. - 336 с.
Микробиология [Текст] : учебник / А. А. Воробьев, А. С. Быков, Е. П. Пашков, А. М. Рыбакова, 1994. - 288 с.
Посібник з медичної вірусології [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів та курсантів ін-тів удоскон. лікарів / В. М. Гирін, В. Г. Порохницький, С. Г. Вороненко [та ін.] ; за ред. В. М. Гиріна, 1995. - 367 с.
Пяткін, Кирил Дмитрович.
Мікробіологія з вірусологією та імунологією [Текст] : підруч. для студ. мед. ін-тів / К. Д. Пяткін, Ю. С. Кривошеін ; пер. з рос. В. В. Клінченка, 1992. - 431 с.
Микробиология [Текст] : учеб. для студ. фармац. и мед. вузов / А. А. Воробьев, А. С. Быков, Е. П. Пашков, А. М. Рыбакова, 2003. - 330 с.
Мишустин, Евгений Николаевич.
Микробиология [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. заведений по агроном. специальностям / Е. Н. Мишустин, В. Т. Емцев, 1987. - 368 с.