Яків Юлійович Бардах [Текст] : Біобібліогр. покажч. літ. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2004. - 29 с.
Наукові праці І. І. Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки [Текст] : друк. каталог / Харк. наук. мед. б-ка, 2016. - 149 с.