Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 24-25 квіт. 2003 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2003. - 152 с.
Медицина третього тисячоліття [Текст] : зб. тез. міжвуз. конф. мол. вчених (Харків, 20 січ. 2003 р.) / Харк. держ. мед. ун-т, 2003. - 253 с.
Актуальні проблеми сучасної медицини [Текст] : Тези 58 наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених Нац. мед. ун-ту ім. О.О.Богомольця з міжнар. участю (28-31 жовт. 2003р.) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця, Студ. наук. т-во ім. О.А.Киселя; Редкол.: В.З.Нетяженко (ред.) та ін., 2003. - 176 с.
Актуальні проблеми сучасної медицини [Текст] : Тез. 57 наук.-практ. конф. студ. та мол. вчен. Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця з міжнар. участю, 17-20 верес. 2002 р. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. Студент. наук. т-во ім. О. А. Киселя, [2002]. - 161 с.
VІ конгрес Світової Федерації українських товариств, 9-14 верес. 1996р. [Текст] : Тез. доп. / Світова Федерація укр. лікар. т-ств. Конгрес. (6; 1996, Одеса), 1996. - 264 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., Одеса, 14-16 жовт. 2003 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 123 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., Одеса, 17-19 жовт. 2002 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 140 с.
Актуальные проблемы дорожной медицины [Текст] : тез. докл. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию Объединённой дорожной больницы / АНТК Украины, Отд-ние клин. медицины , Одес. гос. мед. ун-т, Врачеб.-сан. служба Одес. ж. д., 1997. - 138 с.
Від фундаментальних досліджень - до прогресу в медицині: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 200-річчю з дня заснування Харк. держ. мед. ун-ту 17-18 січ. 2005 р. [Текст] : депонированная научная работа / Харк. держ. мед. ун-т; Під ред. А.Я. Циганенка, 2005. - 306 с.
Від фундаментальних досліджень - до прогресу в медицині: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 200-річчю з дня заснування Харк. держ. мед. ун-ту 17-18 січ. 2005 р. [Текст] : Дод. / Харк. держ. мед. ун-т; Під ред. А.Я. Циганенка, 2005. - 20 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених 14-16 жовт. 2004 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2004. - 173 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 21-22 квіт. 2005 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2005. - 111 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 24-25 квіт. 2002 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2002. - 131 с.
67 підсумкова студентська наукова конференція, 21-22 квіт. 1998 р. [Текст] : (Запрошення та прогр.) / Одес. держ. мед. ун-т, 1998. - 50 с.
67 підсумкова студентська наукова конференція, 21-22 квіт. 1998 р. [Текст] : (Тез. доп.) / Одес. держ. мед. ун-т, 1998. - 100 с.
Ювілейна 70-та наукова конференція студентів і молодих учених, присвячена 10-річчю незалежності України: (26-27 квіт. 2001р.): Тез. доп. [Текст] : депонированная научная работа / Одес. держ. мед. ун-т, 2001. - 117 с.
Санкт-Петербургские научные чтения- 2001 [Текст] : Материалы I межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием: В 2-х ч. / С.- Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И.П. Павлова; Ред.: Е.В. Шляхто, А.В. Панов. Ч. 1, 2001. - 230 с.
Санкт-Петербургские научные чтения- 2001 [Текст] : Материалы I межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием: В 2-х ч. / С.- Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И.П. Павлова; Ред.: Е.В. Шляхто, А.В. Панов. Ч. 2, 2001. - 222 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., Одеса, 18-19 жовт. 2005р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 176 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 26-27 квіт. 2004 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2004. - 267 с.