Рафаїл Осипович Файтельберг [Текст] : бібліогр. покажч. літ. до 100 річчя з дня народження / наук. ред. В. Р. Файтельберг-Бланк, 2002. - 73 с.
Яків Юлійович Бардах [Текст] : Біобібліогр. покажч. літ. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2004. - 29 с.
Яков Борисович Резник [Текст] : Библиогр. указ. / Гос. мед. ун-т им. Н. А. Тестемицану, Респ. Молдова, 1992. - 31 с.
Микола Михайлович Амосов. Легенда світової науки [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, 2009. - 78 с.
Пирогов М. І. 1810-1881 [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. Є. Корнілова, Л. І. Шпукал, Є. В. Коцюра [та ін.]; відп. за вип. Л. І. Шпукал, 2010. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Мерков Аркадій Михайлович, Камінський Лев Семенович, Птуха Михайло Васильович [Текст] : біобібліограф. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики, 2009. - 48 с.
Караваєв Володимир Опанасович: до 200-річчя від дня народження [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, Укр. бібл. асоц., Асоц. б-к України, 2011. - 39 с.
Лікарська совість м. Києва початку ХХ ст. [Текст] : до 150-річчя від дня народж. Теофіла Гавриловича Яновського : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, Нац. музей медицини України, 2011. - 55 с.
Життя, присвячене людям [Текст] : до 160-річчя від дня народж. Володимира Костянтиновича Високовича / Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова, 2014. - 82 с.
Наукові праці І. І. Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки [Текст] : друк. каталог / Харк. наук. мед. б-ка, 2016. - 149 с.
Иван Соломонович Бериташвили [Текст] / АН СССР, 1989. - 112 с.