Двадцатипятилѣтіе ученой дѣятельности профессора Г. Е. Рейна (1874-1899. ХХV) [Текст] : со включеніемъ описанія Акушерско-Гинеколог. Клиники Император. ун-та св. Владиміра / Г. Е. Рейнъ, 1900. - 368 с.
Владиміръ Ѳедоровичъ Снегиревъ [Текст] : (некрологъ): прил. ко ІІ части "Отчета о состояніи и дѣйствіяхъ Моск. ун-та за 1916 г.", 1917. - 103 с.
Чистович, Николай Яковлевич.
И. И. Мечников [Текст] : [биограф. очерк] / Н. Я. Чистович, 1923. - 81 с.
Клейн Б. І.
Ілля Ілліч Мечников [Текст] : (життя та наукова діяльність) / Б. І. Клейн, 1947. - 31 с.