Медицина в Україні ХVIII - перша половина ХIХ ст. [Текст] : біобібліогр. слов. / Держ. наук. мед. б-ка ; авт.-упоряд.: М.М. Гайдучок, О.М. Литвинчук. - (Мед. біографістика). Дод. вип., 2002. - 136 с.
Пучківська, Надія Олександрівна.
Епоха і моє життя [Текст] : [спогади] / Н. О. Пучківська; за ред. З. Ф. Веселовської, Г. О. Пучківської; післямова І. М. Трахтенберга, 2004. - 170 с.
Мислицький В.Ф.
Пахмурний Борис Андрійович [Текст] : Бібліографія / В.Ф. Мислицький, В.П. Пішак, 2002. - 129 с.
Константин Константинович Васильев [Текст] : биобиблиогр. указ. лит. / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького, 2001. - 48 с.
Пиріг Любомир Антонович [Текст] : Біобібліографія / Держ. наук. мед. б-ка України, 2001. - 126 с.
Герасимова, Людмила Владимировна.
Владимир Валерианович Подвысоцкий - организатор медицинского факультета Новоросийского университета [Текст] : Биобиблиография: (К 100-летию мед. ун-та) / Л.В. Герасимова, Н.Б. Павлова, И.С. Воробьёва, 2000. - 35 с.
Вчені Харківського державного медичного університету [Текст] / Ред. А.Я. Циганенко, 2005. - 470 с.
Поклитар Е.А.
Академик Александр Штеренгерц [Текст] : биография отдельного лица-Иллюстративный материал / Е.А. Поклитар, О.И. Губарь, 1996. - 150 с.
Академік АМН України Зозуля Юрій Панасович. Сторінки життя: До 75-річчя з дня народження [Текст] : биография отдельного лица-Иллюстративный материал / В.І. Цимбалюк, В.А. Міхньов, В.Д. Розуменко та ін., Під ред. В.І. Цимбалюка, 2002. - 116 с.
Сміян, Іван Семенович.
Парад академій, університетів [Текст] / І. С. Сміян, 2004. - 204 с.
Михайло Петрович Павловський [Текст] : Біобібліографія / Наук. б-ка Львів. держ. мед. ун-ту ім. Д. Галицького та ін., 1999. - 264 с.
Бюлетень V читань ім. В. В. Підвисоцького [Текст] : [наук. конф., 25-26 трав. 2006 р.] / Одес. держ. мед. ун-т, 2006. - 109 с.
Академіки про медицину, час і про себе = Академики о медицине времени и о себе [Текст] : Зб. інтерв’ю / АМН України, Журн. "Лікування та діагностика"; Укладач.: В.І. Медведь, 2000. - 146 с.
Пундій, Павло.
Українські лікарі [Текст] : Біобібліогр. довід. - (Лікар. зб. Заснов. Євгеном Озаркевичем у 1898 р. Н. С. Т. ...). Кн. 1. : Естафета поколінь національного відродження / Редкол.: М. Бойко та ін., 1994. - 327 с.
Пундій, Павло.
Українські лікарі [Текст] : Біобібліогр. довід. - (Лікар. зб. Заснов. Євгеном Озаркевичем у 1898 р. Н.С. Т. ...). Кн. 2. : Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю / Гол. ред.: Я. Ганіткевич; Редкол.: П. Джуль та ін., 1996. - 446 с.
Константин Георгиевич Васильев [Текст] : Библиогр. указ. науч. работ / Одес. науч. ист.-мед. о-во, 1999. - 42 с.
Професор Георгій Семенович Чучмай - лікар, вчений, педагог [Текст] : [Біобібліогр.] / В.М. Зубачик, А.В. Магльований, С.Й. Кухта та ін., 2006. - 102 с.
Україна медична. Хто є хто [Текст] / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; Авт.-уклад. В.В. Болгов, Наук. консультант В. Чепак. - (ВАТ "Поліграфкнига"). Вип. : 3, 2005-2006. - 265 с.
Берегова, Юлія Миколаївна.
Діяльність академіка В.Г. Дроботька в контексті розвитку мікробіологічної науки в України (1885-1966) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Ю. М. Берегова, 2007. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Видеть надо сердцем: Борис Яковлевич Резник (05.01.1929-08.12.1997), Мадлена Александровна Алферьева (17.01.1927-21.06.1997) [Текст] : биография отдельного лица / Сост. Р. Короткий, 1999. - 75 с.