Клінічна імунологія [Текст] : [підруч. для студ.] / Ю. І. Бажора, В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, І. М. Годзієва, 2000. - 384 с.
Протченко, Павло Захарович.
Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Текст] : вибрані лекції : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / П. З. Протченко, 2002. - 298 с.
Коротяев, Александр Иванович.
Медицинская микробиология, иммунология и вирусология [Текст] : Учеб. для мед. вузов / А.И. Коротяев, С.А. Бабичев; Под ред. А.И. Коротяева, 2002. - 580 с.
Ярилин, Александр Александрович.
Основы иммунологии [Текст] : Учебник / А.А. Ярилин, 1999. - 608 с.
Хаитов, Рахим Мусаевич.
Иммунология [Текст] : Учебник для студентов мед. вузов / Р.М. Хаитов, Г.А. Игнатьева, И.Г. Сидорович, 2000. - 430 с.
Галактионов, Вадим Геллиевич.
Механизмы иммунитета в графической форме [Текст] : Уeчеб. пособие для студ. мед. вузов / В. Г. Галактионов, 2000. - 287 с.
Dougherty, Joseph M.
A Textbook of Bacteriology and Immunology [Текст] : учебное пособие / J.M. Dougherty, A.J. Lamberti, 1946. - 360 p.
Протченко, Павло Захарович.
Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Электронный ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації / П. З. Протченко, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Gaidash, Igor.
Microbiology, virology and immunology [Text] : Textbook: In 2 pt. Pt. 1, 2004. - 213 p.
Gaidash, Igor.
Microbiology, virology and immunology [Text] : Textbook: In 2 pt. Pt. 2, 2004. - 226 p.
Ройт, Айвен.
Иммунология [Текст] : [Учеб. пособие для студентов мед. вузов]: Пер. с англ. / А. Ройт, Д. Бростофф, Д. Мейл, 2000. - 582 с.
Якобисяк, Марек.
Імунологія [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації] / М. Якобисяк ; пер. з пол. під ред. В. В. Чоп’як, 2004. - 660 с.
Каплін, Микола Микитович.
Імунна система: фізіологія і патологія [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М.М. Каплін, 2002. - 132 с.
Микробиология и иммунология [Текст] : Учебник / [А.А. Воробьев, А.С. Быков, М.Н. Бойченко и др.]; Под ред.: А.А. Воробьева, 1999. - 464 с.
Протченко, Павел Захарович.
Общая микробиология и иммунология [Текст] : курс лекций / П. З. Протченко, 1998. - 191 с.
Коротяев, Александр Иванович.
Медицинская микробиология, иммунология и вирусология [Текст] : учеб. для мед. вузов / А. И. Коротяев, С. А. Бабичев, 1998. - 580 с.
Кохан, Іван.
Імунологія [Текст] : Підруч. імунності, серології, імунохімії, імунобіології, імуногенетики: Для студентів мед. і біол. ін-тів / І. Кохан, 1994. - 444 с.
Шелепин, Андрей Александрович.
Клиническая иммунология [Текст] : Учеб. пособие / А.А. Шелепин, 1990. - 74 с.
Медицинская микробиология, вирусология, иммунология [Текст] : учебник / Л. Б. Борисов, А. М. Смирнова, И. С. Фрейдлин [и др.]; под ред.: Л. Б. Борисова, А. М. Смирновой, 1994. - 528 с.
Вершигора, Аполлинарий Ефимович.
Общая иммунология [Текст] : учеб. пособие для студ. биол. спец. вузов / А. Е. Вершигора, 1990. - 736 с.