Смоляр, Володимир Іванович.
Фізіологія та гігієна харчування [Текст] : Підруч. для студентів технол. спец. з напряму "Харчова технологія та інженерія" / В.І. Смоляр, 2000. - 334 с.
Павлоцкая, Лариса Федоровна.
Физиология питания [Текст] : учеб. для вузов по спец. 1011 "Технология и орг. обществ. питания" / Л. Ф. Павлоцкая, Н. В. Дуденко, М. М. Эйдельман, 1989. - 368 с.