Популярно о питании [Текст] : [справ. пособие] / А. И. Столмакова [и др.]; под ред.: А. И. Столмаковой, И. О. Мартынюка, 1989. - 269 с.
Популярно о питании [Текст] : [справ. пособие] / А. И. Столмакова [и др.]; под ред.: А. И. Столмаковой, И. О. Мартынюка, 1990. - 269 с.
Азбука харчування: раціональне харчування [Текст] : довідник / Г. І. Столмакова, І. О. Мартинюк, І. К. Медчук [та ін.] ; за ред. Г. І. Столмакової, І. О. Мартинюка, 1991. - 200 с.