Смоляр, Володимир Іванович.
Фізіологія та гігієна харчування [Текст] : Підруч. для студентів технол. спец. з напряму "Харчова технологія та інженерія" / В.І. Смоляр, 2000. - 334 с.
Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : Підруч. для студентів вищ. навч. мед. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів і курсантів ін-ту удоскон. лікарів / В.І. Ципріян, Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко та ін.; За ред. В.І.Ципріяна, 1999. - 567 с.
Петровский, Константин Семенович.
Гигиена питания [Текст] : учеб. для студ. сан.-гигиен фак. мед ин-тов / К. С. Петровский, 1975. - 400 с.
Степанова, Ирина Владимировна.
Санитария и гигиена питания [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. 260501 "Технология продуктов обществ. питания" направления подготовки дипломир. спец. 260500 "Технология прод. продуктов спец. назначения и обществ. питания" / И. В. Степанова, 2010. - 224 с.
Нутрициология [Текст] : (авториз. пер. с укр. с доп.) учебник для иностр. студ. высш. мед. учеб. заведений III-IV уровня аккред. / В. В. Ванханен, В. Д. Ванханен, В. И. Циприян [и др.] ; под ред. В. Д. Ванханена, 2003. - 620 с.