Суховецька, Людмила Федорівна.
Експерментально-теоретичні аспекти фармакології нових залізовмісних препаратів [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Л. Ф. Суховецька, 2004. - 163 с.
Суховецька, Людмила Федорівна.
Експерментально-теоретичні аспекти фармакології нових залізовмісних препаратів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Л. Ф. Суховецька, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кабанова, Тетяна Анатоліївна.
Інгібітори агрегації тромбоцитів, похідні лінійних пептидоміметиків і гетероциклічних сполук [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Т. А. Кабанова, 2000. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Паскевич, Ольга Іванівна.
Пошук та фармакологічне вивчення похзідних 4-ацетилсукцинанілової кислоти, які виявляють гемостатичну дію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.07 / О. І. Паскевич, 1996. - 27 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кондрацький, Богдан Олексійович.
Виділення факторів протромбінового комплексу з пробуктів фракціонування плазми та їх лабораторно-експериментальне вивчення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.35) / Б. О. Кондрацький, 1996. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Белозерская, Галина Геннадьевна.
Исследование специфической фармакологической активности новых гемостатических средств местного и резорбтивного действия [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.25 / Г. Г. Белозерская, 1990. - 25 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Имамбаев, Сагидулла Елемесович.
Действие непрямых антикоагулянтов при различном характере питания [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.25 / С. Е. Имамбаев, 1989. - 46 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Казакова, Любовь Аркадьевна.
Оценка специфической фармакологической активности и оптимизация действия гепарина при акушерском ДВС-синдроме [Текст] : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.00.25 / Л. А. Казакова, 1990. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мартиросов, Михаил Сергеевич.
Влияние натриевой соли гальбановой кислоты на адгезивность, агрегацию тромбоцитов и эритроцитов [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.25 / М. С. Мартиросов, 1988. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Паскевич, Ольга Ивановна.
Поиск и фармакологическое изучение производных 4-ацетилсукцинаниловой кислоты, проявляющих гемостатическое действие [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.07 / О.И. Паскевич, 1996. - 177 с.
Кабанова, Тетяна Анатоліївна.
Інгібітори агрегації тромбоцитів, похідні лінійних пептидоміметиків і гетероциклічних сполук [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Т.А. Кабанова, 2000. - 128 с.
Борщевський, Геннадій Ілліч.
Розробка і стандартизація технології та методів контролю якості біотехнологічних препаратів на прикладах інтерферону альфа-2b та низькомолекулярного гепарину [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.03 / Г. І. Борщевський, 2009. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Каленіченко, Ганна Станіславівна.
Обґрунтування доцільності застосування екстракту з листя ліщини звичайної у якості флеботропного засобу [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 / Г. С. Каленіченко, 2017. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дагаевъ, Петръ Ивановичъ.
Къ вопросу о влияніи фосфорно-кислаго желѣза (Ferr. pyrophosph. cum. ammonio citrico) на количество въ молокѣ коровъ желѣза и нѣкоторыхъ другихъ составныхъ частей [Текст] : дис. ... д-ра медицины / П. И. Дагаевъ, 1892. - 26 с.
Скворцовъ, Николай Полихроньевичъ.
Къ вопросу о дѣйствіи препаратовъ желѣза на животный организмъ [Текст] : (матеріалы для фармакологіи желѣза : эксперим. изслѣд.) : дис. ... д-ра медицины / Н. П. Скворцовъ, 1890. - 78 с.