The Year Book of Chiropractic [Text] / Ed. D. I. Lawrence. - (1994. Year Book). 1994, 1994. - 395 p.
Минутко, Виталий Леонидович.
Справочник психотерапевта [Текст] : справочное издание / В.Л. Минутко, 2002. - 442 с.
Золотухин, Геннадий Алексеевич.
Слова белые одежды [Текст] : Науч.-попул. изд. / Г.А. Золотухин, 2001. - 215 с.
Джегер, ЛяВонн.
Інструкції до домашньої програми для немовлят і малих дітей [Текст] : [Посібник]: Пер. з англ. / Л. Джегер, 2000. - 57 с.
Пфау, Дженет.
Домашні вправи для реабілітації дорослих: Листки інструкцій [Текст] : [Посібник]: Пер. з англ. / Дж. Пфау, 2000. - 46 с.
Організація роботи лікаря-фізіотерапевта у відділеннях відновного лікування [Текст] : (метод. рекомендації) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. фізіотерапії, мед. реабілітації та курортології, 2004. - 44 с.
Золотарёва, Татьяна Александровна.
Физические лечебные факторы: основы механизма действия на процессы биотрансформации в печени [Текст] / Т. А. Золотарёва, 2000. - 192 с.
Clinical nutrition [Text] / ed.: J. L. Rombeau, M. D. Caldwell. Vol. 1 : Enteral and tube feeding / C. F. Anderson [et al.], 1984. - p.: i-xvii; 1-610 с.
Нетрадиционные методы лечения в стоматологии [Текст] : Практ. пособие / А.П. Грохольский, Н.А Кодола, В.Г. Бургонский, Ю.Б. Чайковский, 1995. - 376 с.
Песиков, Яков семенович.
Атлас клинической аурикулотерапии [Текст] : атлас / Я.С. Песиков, С.Я. Рыбалко, 2000. - 257 с.
Песиков, Яков семенович.
Атлас клинической аурикулотерапии [Текст] / Я.С. Песиков, 1990. - 258 с.
Катин, Александр Яковлевич.
Комплементарная медицина [Текст] : Вегетопунктура. Гомеопатия. LM-потенции. "Ключи" полихрестов. Скоропомощная аптечка. Метод Р. Фолля. Гомотоксикология. Вегетативные синдромы. Лечение дегенеративных заболеваний. / А.Я. Катин, М.А. Катина, 1998. - 638 с.
Системы комплексной электромагнитотерапии [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. М. Беркутов, В. И. Жулев, Г. А. Кураев [и др.]; под ред. А. М. Беркутова [и др.], 2000. - 375 с.
III-е тысячелетие. Альтернативная медицина: интеграция направлений, методов и понятий [Текст] : Тез. 2-го междунар. Конгр. по Альтернативной медицине, 27-29 окт. 2000г., Таллинн, Эстония / Санкт-Петербург. Гомеопат. Ассоц. (Россия) и др., 2000. - 82 с.
Лікувальна фізкультура при остеохондрозі шийного відділу хребта в людей середнього та літнього віку [Текст] : метод. рек. / АМН України, Ін-т геронтології, 2000. - 26 с
Бакалюк, Тетяна Григорівна.
Клініко-патогенетичне обгрунтування мікрохвильової резонансної терапії в комплексному лікуванні первинного остеоартрозу [Текст] : автореф. дис. .. канд. мед. наук : 14.01.12 / Т. Г. Бакалюк, 1997. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бобилев, Олександр Вікторович.
Обгрунтування використання клімату карстових печер з гіпоксично-гіперкапнічним газовим середовищем з реабілітаційними цілями [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / О. В. Бобилев, 1997. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Зачатко, Тамара Михайлівна.
Електростимуляція в комплексному відновному лікуванні хворих з корінцево-судинними синдромами (радікулоішемією) поперекового остеохондрозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Т. М. Зачатко, 1996. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Карпенко, Петро Олександрович.
Аліментарна профілактика захворювань у працівників Чорнобильської зони відчуження [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / П. О. Карпенко, 1996. - 34 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Подольський, Володимир Васильович.
Профілактика та лікування післяпологових гнійно-запальних захворювань з використанням гіпотермії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / В. В. Подольський, 1995. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи