Актуальні проблеми санаторно-курортної реабілітації [Текст] : Матеріали міжрегіон.наук.-практ.конф. (Одеса, 1 жовт. 1997 / Одес.держмед.ун-т. Укр.наук-дослідн.ін-т мед.реабілітації та курортології. Санаторій ім. В.П.Чкалова, 1997
Применение лазеров в медицине и биологии: Материалы ХХІ Междунар. науч.-практ. конф., 26-29 мая 2004 г. [Текст] / НАН Украины, АМН України, Одес. гос. мед. ун-т и др., 2004. - 142 с.
Природне оздоровлення людини за системою учителя Іванова [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. мед. і пед. працівників України, яка відбулася у Києві 24 жовт. 1992р. / Укладачі: С. В. Галушка [та ін.], 1994. - 64 с.
Левченко, Тетяна Миколаївна.
Клініко-фізіологічне обгрунтування оптимальних режимів штучної вентиляції легень при лапароскопічних операціях в абдомінальній хірургії у хворих з супутньою патологією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Т. М. Левченко, 2002. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кровякова, Марія Тихонівна.
Оптимізація еколого-гігієнічних умов рекреацій Криму [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / М. Т. Кровякова, 2002. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Скиба, Вадим Миколайович.
Оптимізація методів і обгрунтування диференційованих строків оздоровлення та відновлювального лікування найбільш поширених захворювань у санаторіях-профілакторіях [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.33) / В. М. Скиба, 1999. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Актуальні проблеми лазерної медицини, ендоскопічної хірургії: Матеріали наук.-практ.конф., 29-30 жовт. 1999р., м. Одеса [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т; Ред. кол: В.М. Запорожан (гол.ред.) та ін., 1999. - 164 с.
Применение лазеров в биологии и медицине - ЛАЗЕРМЕД-97: Сб. тез. и науч. докл. по лазер. медицине междунар. конф. (15-17 апр. 1997 г.; Киев) [Текст] / Укр. НИИ онкологии и радиологии, Укр. центр лазер. медицины, Киев. ун-т им. Т. Шевченко, НИИ физиологии, ЛАЗЕРМЕД-97, [1997]. - 158 с.
Горлов, Олександр Олександрович.
Імуно-біохімічні аспекти ефективного вікористання ультрафіолету в клінічній практиці [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / О. О. Горлов, 2002. - 37 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Парац, Алла Миколаївна.
Гігієнічна оцінка морських водоростей і харчових продуктів з ними як засобів мінімізації дії радіації та ендемії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / А. Л. Парац, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Савицька, Алла Володимирівна.
Комплексне лікування хворих на вперше виявленний туберкульоз легень із застосуванням лазеропунктури [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / А. В. Савицька, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шум, Марія Іванівна.
Динаміка рівня здоров’я у процесі фізічної реабілітації осіб, які зазнали впливу комплексу факторів Чорнобильської аварії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 24.00.02 / М.І. Шум, 2001. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Применение лазеров в медицине и биологии: Материалы ХІХ Междунар. науч.-практ. конф., 25-28 мая 2003г. [Текст] / редкол.: А.М. Коробов (отв. ред.) [и др.], 2003. - 82 с.
Фишелев, Григорий Иосифович.
Клинико-патогенетическое обоснование применения ультрафиолетового облучения аутокрови при лечении тяжелых пневмоний у детей в возрасте до одного года, на этапе интенсивной терапии [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.09 / Г.И. Фишелев, 1989. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Любчик, Віра Миколаївна.
Комплексний підхід до оцінки ефективності кліматолікування та бальнеотерапії у дітей різних типів конституції [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / В. М. Любчик, 2002. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Маколінець, Василь Іванович.
Експериментальне обгрунтування застосування гіпервисокочастотного випромінювання при травматичних та дистрофічних порушеннях у кістковій і хрящовій тканинах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / В. І. Маколінець, 1999. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Любчик, Віра Миколаївна.
Комплексний підхід до оцінки ефективності кліматолікування та бальнеотерапії у дітей різних типів конституції [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / В. М. Любчик, 2000. - 43 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мирзабаєва, Нейля Абдулаєвна.
Використання лазеро-та електропунктурної рефлексотерапії у хворих з шлунковостравохідним рефлюксом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Н. А. Мирзабаєва, 1998. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Куликович, Юрій Миколайович.
Механізм анальгетичної дії електромагнітних полів міліметрового діапазону у хворих на хворих на хронічний гонартроз [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Ю. М. Куликович, 2000. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кучков, Ігор Миколайович.
Функціональні і біохімічні характеристики спермії людини при кріоконсервації в умовах понадшвидкого охолодження [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. біол. наук : 03.00.19 / І. М. Кучков, 2000. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи