Актуальні проблеми санаторно-курортної реабілітації [Текст] : Матеріали міжрегіон.наук.-практ.конф. (Одеса, 1 жовт. 1997 / Одес.держмед.ун-т. Укр.наук-дослідн.ін-т мед.реабілітації та курортології. Санаторій ім. В.П.Чкалова, 1997
Скиба, Вадим Миколайович.
Оптимізація методів і обгрунтування диференційованих строків оздоровлення та відновлювального лікування найбільш поширених захворювань у санаторіях-профілакторіях [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.33) / В. М. Скиба, 1999. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мізін, Володимир Іванович.
Факторна оптимізація санаторно-курортного відновлювального лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / В. І. Мізін, 2007. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Завадскій, Захаръ Алексѣевичъ.
Къ вопросу о вліяніи тепловатыхъ ваннъ на азотистый обмѣнъ и усвоеніе азотистыхъ веществъ пищи у здоровыхъ людей [Текст] : дис. ... д-ра медицины / З. А. Завадскій, 1890. - 58 с.
Сахаровъ, Сергѣй Алексѣевичъ.
О вліяніи горячихъ промывательныхъ на усвоеніе и обмѣнъ азота у здоровыхъ людей [Текст] : дис. ... д-ра медицины / С. А. Сахаровъ, 1891. - 32 с.
Кондыревъ, Александр Іоасафовичъ.
Славянскія минеральныя воды и грязи [Текст] : дис. ... д-ра медицины / А. И. Кондыревъ, 1891. - 72 с.
Флёровъ, Павелъ Ефимовичъ.
Матеріалы къ изученію вліянія температуры воды въ формѣ ваннъ и питья на количество мочевины въ мочѣ [Текст] : дис. ... д-ра медицины / П. Флёровъ, 1876. - 37 с.