Соколинская, Вера Александровна.
Полная энциклопедия очищения организма [Текст] / В. А. Соколинская, И. Ю. Игнатьев, М. А. Грабчак, 2002. - 639 с.
Целители России [Текст] : Энциклопедия. Вып. 1, 2000. - 138 с.
Енциклопедія народної медицини: (Описи захворювань, рецепти) [Текст] / Укр. АН; Уклад. і відп. ред. О. Михайлевський. Т. 1, 2005. - 2530 с.
Стояновский, Даниил Никитич.
Энциклопедия народной медицины [Текст] : В 2-х т. Т. 1, 1997. - 463 с.
Стояновский, Даниил Никитич.
Энциклопедия народной медицины [Текст] : в 2-х т. Т. 2, 1997. - 670 с.
Энциклопедия народных методов лечения [Текст], 1994. - 376 с.
Сімейна медицина [Текст] : енцикл. : у 5-ти т. / за ред.: В. Г. Передерія, Є. Х. Заремби. Т. 3 : Хірургічні хвороби / О. О. Біляєва, Є. Х. Заремба, А. Б. Зіменковський [та ін.], 2009. - 703 с.
Энциклопедия традиционной народной медицины [Текст] : направления, методики, практики / сост. И. М. Минеев, 2002. - 702 с.