Сімейна медицина [Текст] : енцикл. : у 5-ти т. / за ред.: В. Г. Передерія, Є. Х. Заремби. Т. 3 : Хірургічні хвороби / О. О. Біляєва, Є. Х. Заремба, А. Б. Зіменковський [та ін.], 2009. - 703 с.