Дитячі хвороби: старший вік [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред.: М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка, 2001. - 347 с.
Дитячі хвороби: неонатальний, малюковий і ранній вік [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред. М. Л. Аряева, О. В. Зубаренка, 2001. - 328 с.
Шабалов, Николай Павлович.
Детские болезни [Текст] : учеб. для студ. пед. фак. мед. вузов : в 2-х т. - (Национальная медицинская библиотека). Т. 1, 2002. - 829 с.
Шабалов, Николай Павлович.
Детские болезни [Текст] : учеб. для студ. пед. фак. мед. вузов : в 2-х т. - (Национальная медицинская библиотека). Т. 2, 2002. - 731 с.
Фізіотерапія і медична реабілітація в педіатрії [Текст] : [навч.-метод. посібник для студентів VI курсу, інтернів-педіатрів та практ. лікарів] / І. П. Шмакова, В. В. Кенц, С. Ф. Гончарук та ін.; відп. ред. І. П. Шмакова, 2003. - 38 с.
Эрман, Михаил Владимирович.
Лекции по педиатрии [Текст] : Для студентов леч. фак. мед. ин-тов и мед. фак. ун-тов / М.В. Эрман, 2001. - 471 с.
Педиатрия [Текст] : руководство / А. Дж. Альтман, М. Беллоу, Л. И. Банко [и др.]; гл. ред. П. Х. Дворкин; пер. со 2-го англ. изд., доп. под ред. Н. Н. Володина, 1997. - 834 с.
Педиатрия [Текст] : руководство / А. Дж. Альтман, М. Беллоу, Л. И. Банко [и др.]; гл. ред. П. Х. Дворкин; пер. со 2-го англ. изд., доп. под ред. Н. Н. Володина, 1996. - 833 с.
Медицина дитинства [Текст] : Навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лкарів: У 4 т. / За ред. П.С. Мощича. Т. 1 / Г.Р. Акопян, Ю.Г. Антипкін, В.І. Берзінь та ін., 1994. - 702 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лікарів: У 4-х т. / за ред. П.С. Мощича. Т. 2 / Ю.В. Бєлоусов, В.В. Бережний, Т.О. Богомаз та ін., 1994. - 760 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лікарів: у 4-х т. / за ред. П. С. Мощича. Т. 3 / Л. І. Алексеенко, М. А. Андрейчин, А. А. Андрущук [та ін.], 1999. - 766 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лікарів: у 4-х т. / Г. Р. Акопян, Ю. Г. Антипкін, Берзінь [та ін.]; за ред. П. С. Мощича. Т. 4 : у 4-х кн., кн. 1 / А. А. Андрущук, М. Л. Аряєв, С. О. Бабко [та ін.], 1999. - 710 с.
Textbook of pediatrics [Text] / W. E. Nelson, V. C. Vaughan, C. F. Settlage [and others]; ed. by: W. E. Nelson, V. C. Vaughan, R. J. McKay, 1969. - XXIV, 1589 p.
Шабалов, Николай Павлович.
Детские болезни [Текст] : учеб. для студ. педиатр. фак. мед. вузов / Н. П. Шабалов, 2001. - 1080 с.
Педиатрия [Текст] : учеб. для слушателей, курсантов Воен.-мед. акад. / Н. П. Шабалов, Т. Г. Николаева, Ю. С. Сергеев [и др.]; под ред. Н. П. Шабалова, 2000. - 322 с.
Коцур, Надія Іванівна.
Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Н.І. Коцур, 2004. - 575 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : у 4-х т. / П. С. Мощич, Ю. Г. Антипкін, М. Л. Аряев [та ін.] ; за ред. П. С. Мощича. Т. 4 : у 3-х кн., Кн. 2, 2001. - 438 с.
Пропедевтика детских болезней [Текст] : учебник / А. А. Баранов, Е. В. Андрющенко, Л. К. Баженова [и др.], 1998. - 334 с.
Рыбка, Валентина Ивановна.
Методика объективного обследования здорового и больного ребенка [Текст] : учеб. пособие для студентов-медиков, практ. врачей, преп. мед. вузов / В. И. Рыбка, 1999. - 95 с.
Зубаренко, Александр Всеволодович.
Эндокринология и гематология детского возраста [Текст] : курс лекций по госпит. педиатрии / А.В. Зубаренко, Ю.Г. Вакарова, 1998. - 160 с.