Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2000. - 302 с.
Аряєв, Микола Леонідович.
Практична перинатологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. і викладачів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М.Л. Аряєв, І.С. Семененко, Н.М. Рожковська, 1999. - 196 с.
Дитячі хвороби: неонатальний, малюковий і ранній вік [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред. М. Л. Аряева, О. В. Зубаренка, 2001. - 328 с.
Основы перинатологии [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов, слушателей системы послевуз. и доп. мед. образования / Н. П. Шабалов, Ю. В. Цвелев, Е. Ф. Кира [и др.], 2002. - 575 с.
Аряєв, Микола Леонідович.
Неонатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, 2003. - 754 с.
Шабалов, Николай Павлович.
Неонатология [Текст] : Учеб. для педиатр. фак-тов мед. вузов и врачей постградуального обучения: В 2-х т. Т. 1, 1997. - 496 с.
Шабалов, Николай Павлович.
Неонатология [Текст] : учеб. для педиатр. фак-тов мед. вузов и врачей постградуального обучения : в 2-х т. Т. 2, 1997. - 556 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Аряєв, Микола Леонідович.
Практична перинатологія [Электронный ресурс] : навч. посіб. для студ. і викл. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, І. С. Семененко, Н. М. Рожковська, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Перинатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / З. М. Дубоссарська, Б. М. Венцківський, Р. В. Богатирьова, О. О. Зелінський, 1999. - 336 с.
Аряев, Николай Леонидович.
Неонатология [Электронный ресурс] : учеб. для студ. высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации / Н. Л. Аряев, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Неонатология [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. ин-тов / Е. И. Сушко, В. И. Новикова, Л. М. Тупкова [и др.], 1998. - 416 с.
Спадкові захворювання і природжені вади розвитку в перинатологічній практиці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, В. М . Сердюк, Ю. І. Бажора [та ін.], 1997. - 355 с.
Дитячі хвороби: неонатальний, малюковий і ранній вік.- Дитячі хвороби: старший вік [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред. М. Л. Аряева, О. В. Зубаренка, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Аряев, Николай Леонидович.
Неонатология [Текст] : учеб. для студ. высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации / Н. Л. Аряев, 2006. - 834 с.
Неонатология [Текст] : учеб. пособие для студ. педиатр. фак. мед. ин-тов / Н.П. Шабалов, Д.А. Кодов, Ф.П. Санталова; под ред. Н.П. Шабалова, 1988. - 320 с.
Neonatology [Text] : guidance manual for the students of higher medical educational institutions of the IV accreditation level / O. P. Volosovets, V. E. Markevych, L. V. Tarasova, A. M. Loboda, 2011. - 214 с.
Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування [Текст] : навч.-метод. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (фак.) післядиплом. освіти / Т. В. Бондаренко, Д. О. Добрянський, Т. В. Кончаковська [та ін.] ; за заг. ред.: Н. Г. Гойди [та ін.]; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Укр.-Швейцар. Прогр. "Здоров’я матері та дитини". Ч. 1 : (Для слухача), 2011. - 482 с.
Основы перинатологии [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов, слушателей системы послевузов. и доп. мед. образования / Н. П. Шабалов, Ю. В. Цвелев, Е. Ф. Кира [и др.], 2004. - 572 с.
Неонатологія [Текст] : навч. посiб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (фак.) післядип. освіти / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Асоц. неонатології України, 2012. - 877 с.