Французско-русский словарь неврологических терминов [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. вузов / Одес. гос. мед. ун-т, 2000. - 223 с.
Сімейна медицина [Текст] : енцикл. : у 5-ти т. / за ред.: В. Г. Передерія, Є. Х. Заремби. Т. 3 : Хірургічні хвороби / О. О. Біляєва, Є. Х. Заремба, А. Б. Зіменковський [та ін.], 2009. - 703 с.