Кузнецова Л. В.
Иммунопрофилактика и лечение гриппа и ОРЗ [Текст] / Л. В. Кузнецова, О. В. Назар, 2002. - 64 с.
Проблеми епідеміології, діагностики, клініки, лікування та профілактики інфекційних хвороб [Текст] : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті Л.В. Громашевського] / АМН України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського, 2002. - 439 с.
Васильев, Константин Георгиевич.
Записки динозавра [Текст] / Тетрадь первая, 2005. - 99 с.
Шувалова, Евгения Петровна.
Инфекционные болезни [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / Е. П. Шувалова, М. М. Антонов, Т. В. Антонова [и др.], 2001. - 624 с.
Стандартизовані підходи до проблеми діагностики TORCH- інфекцій [Текст] / О.К. Глушок, І.Й. Когут, І.Б. Бойко, Т.С. Шкробот, 2003. - 83 с.
Возіанова, Жанна Іванівна.
Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст] : у 3 х т.: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів- інтернів, курсантів, аспірантів і практ. лікарів. Т. 1, 2001. - 854 с.
Возіанова, Жанна Іванівна.
Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст] : у 3-х т.: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів- інтернів, курсантів, аспірантів і практ. лікарів. Т. 3, 2003. - 846 с.
Дифтерия [Текст] / А. М. Михайлова, А. А. Руденко, К. Г. Васильев, А. И. Савчук, 2003. - 311 с.
СНІД в Україні. 2003, № 1(3) [Текст] : Споживачі ін’єкційних наркотиків та епідемія ВІЛ-інфекції в Україні: Аналіт. огляд / Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД, 2003. - 31 с.
Луценко И. М.
Корь и её лечение [Текст] : докл. читан. в Общ. Собр. Чл. Одес. Ганеман. о-ва 4-го марта 1899 г. / И. М. Луценко; Науч.-мед. гомеопат. о-во Одес. обл., 2003. - 21 с.
Пішак, Василь Павлович.
Клінічна паразитологія [Текст] : навч. посіб. для студ. лікув. фак. III-IV рівнів акредитації / В. П. Пішак, Т. М. Бойчук, Ю. І. Бажора, 2003. - 343 с.
Крамарєв, Сергій Олександрович.
Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : (клін. лекції) : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / С.О. Крамарєв, І.В. Богадєльніков, Л.І. Голопихо [та ін.] ; за ред С.О. Крамарєва, 2003. - 479 с.
Инфекционные болезни [Текст] : рук. для врачей / Б. Л. Черкасский, В. И. Покровский, О. А. Дунаевский [и др.] ; сост.: Б. А. Годованный, М. И. Семашко ; под ред.: В. И. Покровского, 1996. - 528 с.
Запорожан, Валерий Николаевич.
ВИЧ-инфекция и СПИД [Текст] / В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев, 2003. - 623 с.
Ковалева, Людмила Николаевна.
Сифилис (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение) [Текст] / Л. Н. Ковалева, С. В. Гончаров, В. В. Кресюн; под ред. Л. Н. Ковалевой, 2003. - 202 с.
Рахманова А. Г.
Инфекционные болезни [Текст] : [справочник] / А. Г. Рахманова, В. К. Пригожина, 2001. - 512 с.
Возианова, Жанна Ивановна.
Инфекционные и паразитарные болезни [Текст] : в 3-х т. : учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации, врачей-интернов, курсантов, аспирантов и практ. врачей. Т. 1, 2000. - 903 с.
Возианова, Жанна Ивановна.
Инфекционные и паразитарные болезни [Текст] : в 3-х т. : учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации, врачей-интернов, курсантов, аспирантов и практ. врачей. Т. 2, 2001. - 692 с.
Собакарь, Александр Маратович.
Хламидийная инфекция [Текст] / А. М. Собакарь, И. Ю. Собакарь, Л. Н. Добровольская, 2001. - 107 с.
Инфекционные болезни у детей [Текст] : Сб. ст. / Междунар. фонд охраны здоровья матери и ребенка, Союз педиатров России, 2001. - 83 с.