Клінічна хірургія [Текст] : [Посібник для практ. хірургів, лікарів загал. практики, лікарів-інтернів, студентів]: В 2-х т. / Л.Я. Ковальчук, В.Ф. Саєнко, Г.В. Книшов та ін.; За ред.: Л.Я. Ковальчук та ін. Т. 2, 2000. - 503 с.
Факультетська хірургія [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. мед. фак. вищ. мед. навч. закл. освіти ІV рівня акредитації / Б. С. Запорожченко, В. В. Міщенко, А. Л. Дехтяр [та ін.] ; за заг. ред. Б. С. Запорожченка, 2005. - 327 с.
Инфекционный контроль в хирургии [Текст] : [рук. для студ. мед. вузов] / А. А. Шалимов, В. В. Грубник, А. И. Ткаченко, О. В. Осипенко, 1998. - 137 с.
Инфекционный контроль в хирургии [Текст] : [рук. для студ. мед. вузов] / А. А. Шалимов, В. В. Грубник, А. И. Ткаченко [и др.], 2001. - 182 с.
Петров, Сергей Викторович.
Общая хирургия [Текст] : учебник для студ. мед. вузов и мед. фак. ун-тов / С. В. Петров, 2005. - 750 с.
Хирургия [Текст] : Учебник / Б. Боуз, Д. Бэгли, Ч. Вагнер и др.; Пер. с англ., доп. под ред. Ю.М. Лопухина, В.С. Савельева, 1998. - 1070 с.
Общая хирургия [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. высш. учеб. заведений / Г. П. Рычагов, П. В. Гарелик, В. Е. Кремень [и др.]; под ред. Г. П. Рычагова, П. В. Гарелика, Ю. Б. Мартова, 2002. - 926 с.
Хірургія [Текст] : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / С. Д. Хіміч, І. Д. Герич, В. О. Сипливий та ін., за ред. С. Д. Хіміча, 2004. - 478 с.
Шпитальна хірургія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М. М. Багіров, А. Д. Беденюк, І. С. Вардинець [та ін.] ; за ред.: Л. Я. Ковальчука [та ін.], 1999. - 590 с.
Малярчук, Валерий Иванович.
Курс лекций по общей хирургии [Текст] : курс лекций / В.И. Малярчук, Ю.Ф. Пауткин, 1999. - 380 с.
Батвинков, Николай Иванович.
Клиническая хирургия [Текст] : Учеб. для студ. мед. ин-тов / Н.И. Батвинков, С.И. Леонович, Н.Н. Иоскевич, 1998. - 560 с.
Хирургия [Текст] : Руководство / Б. Боуз, Д. Бэгли, Ч. Вагнер и др; Ред.: В.Е. Джарелл, Р.А. Карабаси; Пер. с 3-го англ. изд.: Ю.М. Лопухин, В.С. Савельев, 1997. - 1070 с.
Частная хирургия [Текст] : Учеб. для мед. вузов: В 2-х т. / Н.В. Бебия, Л.Н. Бисенков, В.И. Буравцов и др.; Под ред. Ю.Л. Шевченко; Воен.-мед. акад. Т.1, 1998. - 518 с.
Частная хирургия [Текст] : Учеб. для мед. вузов: В 2-х т. / Н.В. Бебия, Л.Н. Бисенков, В.И. Буравцов и др.; Под ред. Ю.Л. Шевченко; Воен.-мед. акад. Т.2, 1998. - 479 с.
Кёнигъ, Франц.
Руководство къ частной хирургiи для врачей и учащихся [Текст] : в ... т. Т. 3, 1888. - 732 с.
Лекції з госпітальної хірургії [Текст] : навч. посіб. [для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації] : у 3-х т. / В. Г. Мішалов, А. О. Бурка, Л. Ю. Маркулан [та ін.] ; за ред. В. Г. Мішалов ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. Т. 1, 2008. - 286 с.
Лекції з госпітальної хірургії [Текст] : навч. посiб. [для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації] : у 3-х т. / В. Г. Мішалов, А. О. Бурка, Л. Ю. Маркулан [та ін.] ; за ред. В. Г. Мішалова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. Т. 2, 2008. - 380 с.
Лекції з госпітальної хірургії [Текст] : навч. посіб. [для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації] : у 3-х т. / В. Г. Мішалов, А. О. Бурка, І. І. Кобза [та ін.] ; за ред. В. Г. Мішалова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. Т. 3 : Хірургічні хвороби, 2008. - 493 с.
Загальна хірургія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. ІІІ і ІV рівнів акредитації / С. П. Жученко, М. Д. Желіба, С. Д. Хіміч [та ін.]; за ред. С. П. Жученка [та ін.], 1999. - 487 с.
Черенько, Макар Петрович.
Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими [Текст] : [Підруч. для студентів вищ. мед. навч. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів та аспіратнів] / М.П. Черенько, Ж.М. Ваврик, Л.П. Чепкий та ін., 1999. - 616 с.