Кёнигъ, Франц.
Руководство къ частной хирургiи для врачей и учащихся [Текст] : в ... т. Т. 3, 1888. - 732 с.
Рихтеръ, Августъ Готлибъ.
Начальныя основанія рукодѣятельныя врачебныя науки [Текст] : [учеб. пособие]: в 2-х ч. Ч. 1, ч. 2, 1801. - 1-576; 1- 539 с.
Кёнигъ, Франц.
Руководство къ общей хирургіи [Текст] : для врачей и учащихся: [в 3-х отд.]. Отд. 1. отд. 2. отд. 3 (заключительный), 1884; 1888; 1891. - с.: 1-233; 235-542; 543-1006 с.
Кёнигъ, Франц.
Руководство къ частной хирургіи для врачей и учащихся [Текст] : [в ... т.]. Т. 2, 1887. - 612; VII с.
Кёнигъ, Франц.
Руководство къ частной хирургіи для врачей и учащихся [Текст] : [в ... т.]. Т. 2, 1895. - Х; 1050 с.
Загальна хірургія [Текст] : підруч. для лікарів і студ. / уклад.: Л. А. Андреєв, К. К. Введенський, А. О. Верещинський [та ін.] ; під ред.: Е. Р. Гессе [та ін.]. Т. 2, 1937. - 416 с.
Борнгауптъ, Федоръ Карловичъ.
Руководство къ хирургической патологии и терапіи [Текст] : въ 2-х ч. Ч. 1, ч. 2, 1890-1891. - VII, 428 ; IV, 309, I-XIV с.
Борнгауптъ, Федоръ Карловичъ.
Руководство къ хирургической патологии и терапіи [Текст] : въ 2-х ч. Ч. 1, 1890. - VII, 428 с.