Чеханов, Юрій Олександрович.
Оптимізація передопераційного обстеження та гістерорезектоскопічного лікування у жінок з поодинокою симптомною субмукозною міомою матки [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01; 22 / Ю. О. Чеханов ; наук. керівник І. З. Гладчук, 2018. - 150 с.