Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : Нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс. , Укр. лікар. т-во у Львові . Т. 9 : На пошану Юрія Липи / редкол.: І. Даценко (відп. ред) [та ін.], 2001. - 240 с.
Сверстюк, Євген.
Блудні сини України [Текст] : зб. есеїв, літ.-критич. ст. і виступи автора / Є. Сверстюк ; іл. О. Заливаха, 1993. - 256 с.