Archives of Surgery: Four years of content: 1994-1997 [Электронный ресурс] : Journal / American Medical Association; OptiMedia Software from OptiMedia Ltd, 1998. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
JAMA.The Journal of the American Medical Association: Three years of content: 1995-1997 & One Hundred Years of JAMA Landmark Articles [Электронный ресурс] : Journal / American Medical Association; OptiMedia Software from OptiMedia Ltd, 1998. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Мальтофер в/м раствор для инъекций: Клинические исследования, расчет дозировки, техника инъекций, инструкция [Электронный ресурс] , 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Реферативный журнал "Медицина": БД ВИНИТИ январь- февраль 2001 [Электронный ресурс] , 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Российский сводный каталог по научно- технической литературе . Программное обеспечение: Система автоматизации библиотек ИРБИС, версия 2002.2 [Электронный ресурс]. Вып.12 : (май, 2003), 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Фінансові послуги України: Енциклопед. довід. [Электронный ресурс] / І.О. Мітюков, О.В. Алєксєєв, О.І. Ворона, С.М. Недбаєва, 2001. -1 ел. опт. диск (CD-ROM)
WHO Medicines Bookshelf: Version 4.0 [Электронный ресурс] : библиография, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Human Reproduction Update [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 5, №5 : September/ october 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Medical Image Analysis [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 3, № 4 : December 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Medical Image Analysis [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 3, № 2 : June 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Medical Image Analysis [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 3, № 1 : March 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Овчаренко, Олена Павлівна.
Основи радіаційної медицини [Электронный ресурс] : Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III- IV рівнів акредитації / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Ніколаєва, Наталя Григорівна.
Педіатрична хірургія [Електронний ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Н. Г. Ніколаєва, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Юрлов, Владислав Михайлович.
Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. Юрлов, І. Г. Кульбаба, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Протченко, Павло Захарович.
Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Электронный ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації / П. З. Протченко, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Пеньковський, Геннадій Михайлович.
Оториноларингологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитаціїї та лікарів-інтернів / Г. М. Пеньковський, 2003. - 1 електр. опт. диск (CD-ROM)
Запорожан, Валерій Миколайович.
Гінекологічна патологія [Електронний ресурс] : атлас: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Р. Цегельський, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. ІІІ- ІV рівнів акредитації : у 2-х кн. - (Бібліотека студента-медика). Кн. 1 : Акушерство, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Електронний ресурс] : Підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. ІІІ- ІV рівнів акредитації: У 2-х кн. - (Б-ка студента-медика). Кн. 2 : Гінекологія, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)