Іващенко, Володимир Васильович.
Шпитальна хірургія [Текст] : (вибрані лекції) : метод. посіб. для студ. вищ. мед. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. В. Іващенко, 2001. - 477 с.