Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 3 (Введено оглавление)
Український біохімічний журнал. - Журнал, 2013г. т. 85 № 4 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2014г. Т. 76 № 6 (Введено оглавление)
Вплив координаційних сполук германію (IV) та стануму (IV) на активність деяких гліколітичних і протеолітичних ферментів мікроорганізмів [Текст] / Л. Д. Варбанець [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - Т. 76 № 6. - С. 11-18
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2015г. Т. 77 № 1 (Введено оглавление)
Вплив синтетичних похідних порфіринів і флуорену та поверхнево-активних речовин на активність і біосинтез α-амілази Bacillus subtilis 147 [Текст] / К. В. Авдіюк [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 1. - С. 26-32
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2015г. Т. 77 № 4 (Введено оглавление)
Авдіюк К. В.
Вплив іонів металів та специфічних хімічних реагентів на активність α-амілаз Aspergillus flavus var. Oryzae і Bacillus subtilis [Текст] / К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 4. - С. 15-24
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2016г. Т. 78 № 1 (Введено оглавление)
Фізико-хімічні властивості ?-амілази Achromobacter sp. 7а [Текст] / К. В. Авдіюк [та ін.] // Мікробіол. журн. - К., 2016. - Том 78 N 1. - С. 23-32
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2014г. № 1 (Введено оглавление)
Гідролітична активність мікроорганізмів, виділених з екосистем узбережжя Мертвого моря [Текст] / Л. Д. Варбанець [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - № 1. - С. 16-20
Авдіюк К. В.
Мікробні α-амілази: фізико-хімічні властивості, субстрактна специфічність та доменна структура [Текст] / К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець // Український біохімічний журнал : Науч.-теорет.журн. / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. - К., 2013. - Том 85 N 4. - С. 5-19
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 1 (Введено оглавление)
Авдіюк К.В.
Оптимізація умов культивування Bacillus subtilis147 — продуцента альфа-амілази [Текст] / К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал. - 2008. - Том 70 N 1. - С. 10-16
властивості α-амілази Aspergillus sp. 55 [Текст] / Л. Д. Варбанець [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 3. - С. 3-10