Lectures in general pharmacology for the students of medical faculty of the 3-rd year [Text] / V. I. Kresyun, V. V. Godovan, P. B. Antonenko [et al.], 2001. - 325 p.
Антоненко, Петро Борисович.
Нейротропні ефекти нових біологічно активних речовин-координаційних сполук германію з біолігандами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / П. Б. Антоненко, 1999. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
General pharmacology [Text] : Course of lectures: The textbook is intended for students of higher medical institutions / V. I. Kresyn, D. Y. Andronov, K. F. Shemonaeva and others, 2005. - 214 p.
Методичні рекомендації з розділу "Клінічна фармація" для курсантів-інтернів за фахом "Організація і управління фармацією" [Текст] / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, К. Ф. Шемонаєва [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2011. - 19 с.
Антоненко, Петро Борисович.
Вплив поліморфізму процесів біотрансформації ліків на ефективність протитуберкульозної хіміотерапії у людини [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.28 / П. Б. Антоненко, 2015. - 345 с.
Антоненко, Петро Борисович.
Вплив поліморфізму процесів біотрансформації ліків на ефективність протитуберкульозної хіміотерапії у людини [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.28 / П. Б. Антоненко , 2015. - 37 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Антоненко, Петро Борисович.
Вплив поліморфізму процесів біотрансформації ліків на ефективність протитуберкульозної хіміотерапії у людини [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.28 / П. Б. Антоненко, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Навчально-методичний посібник до практичних занять з фармакології для студентів 3 курсу медичних факультетів [Текст] / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, А. Д. Казанов [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2016. - 173 с.