Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : Підруч. для студентів вищ. навч. мед. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів і курсантів ін-ту удоскон. лікарів / В.І. Ципріян, Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко та ін.; За ред. В.І.Ципріяна, 1999. - 567 с.
, 2012г.4 (Введено оглавление)
Аністратенко Т.І.
Аліментарна профілактика дистресу, як розділ дисципліни "Гігієна та екологія", у системі підготовки медичного психолога [Текст] / Т. І. Аністратенко // Медична освіта. - 2012. - № 4. - С. 20-23
Омельчук С.Т.
Профілізація розділу "Гігієна дітей і підлітків" у викладанні дисципліни "Гігієна та єкологія" на медико-психологічному факультеті [Текст] / С. Т. Омельчук, Т. І. Аністратенко, Н. В. Велика // Медична освіта. - 2012. - № 4. - С. 113-116
, 2014г.1 (Введено оглавление)
Омельчук С. Т.
Актуальні питання нейропсихонутриціології у професійній підготовці студентів медико-психологічного фаху (частина 1) [Текст] / С. Т. Омельчук, Н. В. Велика, Т. І. Аністратенко // Медична освіта. - 2014. - № 1. - С. 77-82
Актуальна інфектологія. - Журнал, 2018г. т. 6 № 5 (Введено оглавление)
Велика Н. В.
Актуальні проблеми здоров'я молоді України [Текст] / Н. В. Велика, Т. І. Аністратенко // Актуальна інфектологія. - Київ, 2018. - Том 6 N 5. - С. 69-70