Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., Одеса, 14-16 жовт. 2003 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 123 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., Одеса, 17-19 жовт. 2002 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 140 с.
Вчені майбутнього [Текст] : тез. доп. наук.-практ. конф. мол. вчен. з міжнар. участю, 25-26 жовт. 2006 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2006. - 181 с.
Вчені майбутнього [Текст] : тез. доп. наук.-практ. конф. мол. вчен. з міжнар. участю, 15-16 жовт. 2007 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2007. - 202 с.
Педіатрія [Текст] : навч. посіб. для студ. мед. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації: у 2-х т. / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, Н. Ю. Горностаєва [та ін.] ; за ред.: М. Л. Аряєва, Н. В. Котової; Одес. нац. мед. ун-т. - (Бібліотека студента-медика). Т. 1 : Неонатологія. Гематологія. Ендокринологія, 2014. - 154 с.
Педіатрія [Текст] : навч. посіб. для студ. мед. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації: у 2-х т. / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, Н. Ю. Горностаєва [та ін.] ; за ред.: М. Л. Аряєва, Н. В. Котової; Одес. нац. мед. ун-т. - (Бібліотека студента-медика). Т. 2 : Захворювання дітей раннього віку. Пульмонологія. Алергологія. Кардіологія. Гастроентерологія. Нефрологія. ВІЛ-інфекція. Первинна медико-санітарна допомога, 2014. - 311 с.
Педіатрія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації: у 2-х т. / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, Н. Ю. Горностаєва [та ін.] ; за ред.: М. Л. Аряєва, Н. В. Котової; Одес. нац. мед. ун-т. - (Бібліотека студента-медика). Т. 1 : Неонатологія. Гематологія. Ендокринологія, 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Педіатрія [Eлектронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації: у 2-х т. / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, Н. Ю. Горностаєва [та ін.] ; за ред.: М. Л. Аряєва, Н. В. Котової; Одес. нац. мед. ун-т. - (Бібліотека студента-медика). Т. 2 : Захворювання дітей раннього віку. Пульмонологія. Алергологія. Кардіологія. Гастроентерологія. Нефрологія. ВІЛ-інфекція. Первинна медико-санітарна допомога, 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів) [Текст] : прогр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 85-річчю з дня заснування Студ. наук. т-ва ОНМедУ, 22-24 квіт. 2015 р. / Одес. нац. мед. ун-т, Рада мол. вчен., Студ. наук. т-во, 2015. - 107 с.