Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2000. - 302 с.
Аряєв, Микола Леонідович.
Практична перинатологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. і викладачів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М.Л. Аряєв, І.С. Семененко, Н.М. Рожковська, 1999. - 196 с.
Дитячі хвороби: старший вік [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред.: М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка, 2001. - 347 с.
Дитячі хвороби: неонатальний, малюковий і ранній вік [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред. М. Л. Аряева, О. В. Зубаренка, 2001. - 328 с.
Дієтетика дитячого віку [Текст] / І. Л. Бабій, М. Л. Аряєв, В. П. Буйко, А. Пахлеванзаде, 2002. - 230 с.
Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини [Текст] : Навч. посібник для акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, організаторів охорони здоров’я, лікарів-інтернів та студентів / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Н.В. Котова та ін., 2003. - 184 с.
Аряєв, Микола Леонідович.
Неонатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, 2003. - 754 с.
Збірник тестових завдань для визначення кінцевого рівня знань студентів VI курсу за фахом "Лікувальна справа" [Текст] : Навч. посібник / Одес. держ. мед. ун-т, 1998. - 128 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Аряєв, Микола Леонідович.
Практична перинатологія [Электронный ресурс] : навч. посіб. для студ. і викл. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, І. С. Семененко, Н. М. Рожковська, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Запорожан, Валерій Миколайович.
Біоетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2005. - 288 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : у 4-х т. / П. С. Мощич, Ю. Г. Антипкін, М. Л. Аряев [та ін.] ; за ред. П. С. Мощича. Т. 4 : у 3-х кн., Кн. 2, 2001. - 438 с.
Крок-2 [Текст] : Зб. тест. завдань для підгот. студентів VI курсу до мед. ліценз. іспиту за фахом "Лікув. справа" / М.Л. Аряєв, О.К. Асмолов, І.Л. Бабій та ін.; За ред.: В.М. Запорожан, П.М. Чуєва, В.М. Юрлова. Т. 1, 1999. - 259 с.
Крок-2 [Текст] : Зб. тест. завдань для підгот. студентів VI курсу до мед. ліценз. іспиту за фахом "Лікув. справа" / М.Л. Аряєв, О.К. Асмолов, І.Л. Бабій та ін.; За ред.: В.М. Запорожана, П.М. Чуєва, В.М. Юрлова. Т. 2, 1999. - 269 с.
Дитячі хвороби: неонатальний, малюковий і ранній вік.- Дитячі хвороби: старший вік [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред. М. Л. Аряева, О. В. Зубаренка, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Zaporozhan, Valeriy Myckolajovich.
Bioethics [Electronic resource] : a textbook for the students of higher medical educational institutions of the IV level of accreditation / V. M. Zaporozhan, M. L. Aryayev, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією [Текст] : навч. посiб. для персоналу дит. установ, батьків, опікунів, соц. працівників та ін. осіб, що доглядають за дітьми з ВІЛ-інфекцією (32 навч. год.) / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, О. О. Старець [та ін.], 2003. - 166 с.
Zaporozhan, Valeriy Myckolajovich.
Bioethics [Текст] : a textbook for the students of higher medical educational institutions of the IV level of accreditation / V. M. Zaporozhan, M. L. Aryayev, 2008. - 281 p.
Формування прихильності до антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дітей [Текст] : навч. посіб. для слухачів / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, О. О. Старець, 2006. - 140 с.
Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування та соціально-психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / В. Н. Запорожан, М. Л. Аряєв, Н. В. Котова [та ін.], 2010. - 159 с.