Рекомендовані стандарти санаторно-курортного лікування [Текст] / редкол.: Е. О.Колесник (голов. ред.) [та ін.], 2003. - 415 с.