Боднар, Ярослав Ярославович.
Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини [Текст] : Підруч. для студентів вищ. мед. закладів освіти I-II рівнів акредитації / Я.Я. Боднар, В.В. Файфура, 2000. - 495 с.
Патоморфологія та гістологія [Текст] : атлас [гістологія, патоморфологія, цитоморфологія] / Д. Д. Зербіно, М. М. Багрій, Я. Я. Боднар [та ін.] ; за ред. Д. Д. Зербіно [та ін.], 2016. - 799 с.
Невідкладні стани [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї / М. С. Регеда, В. Й. Кресюн, І. Г. Гайдучок [та ін.]; за ред. М. С. Регеди, В. Й. Кресюна, 2018. - 835 с.