Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 3 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 4 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2012г. Т. 74 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 1 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2015г. Т. 77 № 6 (Введено оглавление)
Серологічні властивості та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans [Текст] / Т. В. Булигіна [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 6. - С. 11-20
Варбанець Л.Д.
Характеристика ліпополісахаридів Budvicia aquatica [Текст] / Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська, С. І. Похил // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 3. - С. 21-25
Характеристика позаклітинного лектину Bacillus Subtilis B-7014 [Текст] / О. С. Броварська, В. М. Васильєв, А. М. Остапчук // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 3. - С. 33-38
Грицай Р.В.
Вплив температури культивування на склад ліпополісахаридів Ralstonia Solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай, О. С. Броварська, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 4. - С. 24-29
Серологічна характеристика ліпополісахаридів Ralstonia Solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 5. - С. 16-21
Грицай Р. В.
Моносахаридний склад ліпополісахаридів Ralstonia Solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай, О. С. Броварська, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 1. - С. 28-33
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2018г. Т. 80 № 5 (Введено оглавление)
Порівняльна характеристика протеаз Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 і Bacillus thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465 [Текст] / Н. А. Дзюблюк [та ін.] // Мікробіологічний журнал. - К., 2018. - Том 80 N 5. - С. 36-47