Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : Підруч. для студентів вищ. навч. мед. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів і курсантів ін-ту удоскон. лікарів / В.І. Ципріян, Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко та ін.; За ред. В.І.Ципріяна, 1999. - 567 с.
Акушерство. Гінекологія. Генетика . - Журнал, 2016г. т. 2 № 4 (Введено оглавление)
Білко Т.М.
Корекція мікроекології організму людини синбіотиками останніх поколінь [Текст] / Т. М. Білко // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 46-50