Психіатрія [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельник [та ін.] ; за ред. В. С. Бітенського, 2004. - 353 с.