Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 3 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 4 (Введено оглавление)
Український біохімічний журнал. - Журнал, 2013г. т. 85 № 4 (Введено оглавление)
Український біохімічний журнал. - Журнал, 2013г. т. 85 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2014г. Т. 76 № 5 (Введено оглавление)
Гудзенко О.В.
Компонентний склад α-L-рамнозидаз cryptococcus Albidus i Eupenicillium Erubescens [Текст] / О. В. Гудзенко, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - Т. 76 № 5. - С. 8-14
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2014г. Т. 76 № 6 (Введено оглавление)
Вплив координаційних сполук германію (IV) та стануму (IV) на активність деяких гліколітичних і протеолітичних ферментів мікроорганізмів [Текст] / Л. Д. Варбанець [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - Т. 76 № 6. - С. 11-18
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2015г. Т. 77 № 1 (Введено оглавление)
Вплив синтетичних похідних порфіринів і флуорену та поверхнево-активних речовин на активність і біосинтез α-амілази Bacillus subtilis 147 [Текст] / К. В. Авдіюк [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 1. - С. 26-32
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2015г. Т. 77 № 3 (Введено оглавление)
Здатність мікроорганізмів різних екологічних ніш до гідролізу нерозчинних білків [Текст] / О. В. Мацелюх [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 3. - С. 16-22
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2015г. Т. 77 № 4 (Введено оглавление)
Авдіюк К. В.
Вплив іонів металів та специфічних хімічних реагентів на активність α-амілаз Aspergillus flavus var. Oryzae і Bacillus subtilis [Текст] / К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 4. - С. 15-24
Гудзенко О. В.
Оптимізація умов культивування Penicillium tardum – продуцента α-l-рамнозидази [Текст] / О. В. Гудзенко, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 4. - С. 25-31
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2015г. Т. 77 № 6 (Введено оглавление)
Серологічні властивості та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans [Текст] / Т. В. Булигіна [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 6. - С. 11-20
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2016г. Т. 78 № 1 (Введено оглавление)
Гудзенко О. В.
Очистка та фізико-хімічні властивості ?-L-рамнозидази Penicillium tardum [Текст] / О. В. Гудзенко, Л. Д. Варбанець // Мікробіол. журн. - К., 2016. - Том 78 N 1. - С. 13-22
Фізико-хімічні властивості ?-амілази Achromobacter sp. 7а [Текст] / К. В. Авдіюк [та ін.] // Мікробіол. журн. - К., 2016. - Том 78 N 1. - С. 23-32