Резистентність до антимікробних препаратів бактерій Pantoea Agglomerans [Текст] / Т. В. Булигіна [та ін.] // Мікробіологія і біотехнологія. - О., 2016. - N 1. - С. 68-75
Український біохімічний журнал. - Журнал, 2016г. т. 88 № 2 (Введено оглавление)
Варбанець Л. Д.
Рецензія на книгу «Основи глікобіології» (за ред. проф. Н. О. Сибірної) [Текст] / Л. Д. Варбанець // Український біохімічний журнал. - 2016. - Т. 88 № 2. - С. 119-120
Рзаєва О.М.
Оптимізація умов культивування Cryptococcus Albidus - продуцентів альфа-L-рамнозидази [Текст] / О. М. Рзаєва, Л. Д. Варбанець, О. В. Гудзенко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 10-16
Варбанець Л.Д.
Характеристика ліпополісахаридів Budvicia aquatica [Текст] / Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська, С. І. Похил // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 3. - С. 21-25
Гудзенко О.В.
Оптимізація умов культивування продуцентів ά-L-рамнозидаз - представників різних таксономічних груп мікроорганізмів [Текст] / О. В. Гудзенко, Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 3. - С. 46-53
Грицай Р.В.
Вплив температури культивування на склад ліпополісахаридів Ralstonia Solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай, О. С. Броварська, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 4. - С. 24-29
Біологічна активність нативних та модифікованих ліпополісахаридів Rahnella Aquatilis [Текст] / Л. Б. Скоклюк [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 3-11
Гудзенко О. В.
Дослідження функціональних груп α-L-рамнозидази Сryptococcus albidus [Текст] / О. В. Гудзенко, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 4. - С. 19-28
Нідялкова Н. А.
Виділення фібрінолітичноїпептидази Bacillus Thuringiensis IMB B-7324 [Текст] / Н. А. Нідялкова, О. В. Мацелюх, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 5. - С. 9-15
Серологічна характеристика ліпополісахаридів Ralstonia Solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 5. - С. 16-21
Грицай Р. В.
Моносахаридний склад ліпополісахаридів Ralstonia Solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай, О. С. Броварська, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 1. - С. 28-33
Грицай Р. В.
Ідентифікація 16S РНК та Pagl генів Ralstonia Solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай, І. О. Антіпов, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 2. - С. 32-36
Нідялкова Н. А.
Фібринолітичні пептидази Bacillus [Текст] / Н. А. Нідялкова, О. В. Мацелюх, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 3. - С. 80-93
Нідялкова Н. А.
Фізико-хімічні властивості фібринолітиної пептидази Bacillus Thuringiensis IMB B-7324 [Текст] / Н. А. Нідялкова, О. В. Мацелюх, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 4. - С. 3-8
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2014г. № 1 (Введено оглавление)
Гідролітична активність мікроорганізмів, виділених з екосистем узбережжя Мертвого моря [Текст] / Л. Д. Варбанець [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - № 1. - С. 16-20
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2014г. № 2 (Введено оглавление)
Грицай Р. В.
Фітотоксичні властивості ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай, Л. М. Яковлева, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - № 2. - С. 29-34
Мацелюх О. В.
Очищення і фізико-хімічні властивості пептидази Bacillus thuringiensis IMB B-7324 з еластазною і фібринолітичною активністю [Текст] / О. В. Мацелюх, Н. А. Нідялкова, Л. Д. Варбанець // Український біохімічний журнал : Науч.-теорет.журн. / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. - К., 2012. - Том 84 N 6. - С. 25-36